Produkter

Du är här:
Regnvattentank Villa- och trädgård 5000 L

68500 kr

Med ett regnåtervinningssystem Villa- och Trädgård använder du regnvatten till toalettspolning, klädtvätt, trädgårdsbevattning, fönsterputs, fasadtvätt och annat. Den nedgrävda regnvattentanken har en integrerad pump som isolerar allt ljud från pumpen i tanken under marken.

Du slipper montera en stor teknikmodul inne i huset. Om tanken är tom på regnvatten fylls den på automatiskt med dricksvatten eller brunnsvatten. Driften är konstant och stabil. Vatten till toaletter och tvättmaskiner pumpas från från regnvattentanken utan att du behöver växla mellan regnvatten och dricks-/brunnsvatten. Vattenpåfyllningen styrs av en sensorbox som är ansluten till en vattenmätande sensor i regntanken. En Villa- och trädgårdsanläggning installeras oftast i samband med nybyggnation eller befintlig bebyggelse som redan har en separat rördragning till toaletter och tvättmaskiner. Regnvattentanken grävs ner i marken så att det enda synliga tecknet på anläggningen är ett eller två lock som ligger i nivå med gräsmattan.

När du använder regnåtervinningssystemet för bevattning i trädgården, fasadtvätt, fönsterputs med mera kopplar du en trädgårdsslang eller högtryckstvätt via en medföljande snabbkoppling.

Så fungerar regnvattenåtervinningen i villan

I en Villa- och trädgårdsanläggning samlas regnvatten in från husets tak, därifrån rinner vattnet genom takrännan ner genom ett filter där blad och smuts sorteras bort. Ytterligare ett filter finns inne i huset för att vattnet till toaletter och tvättmaskiner blir klart och rent. Från tanken pumpas regnvattnet in i huset eller till trädgårdsanslutningen med hjälp av en kvalitetspump. Alla regnvattentankar har ett utlopp som används när tanken blir full. Utloppet leder till en dagvattenledning eller till en dagvattenkassett.

Du köper enklast våra regnåtervinningssystem genom våra säljare.

Du hittar din närmaste säljare här! 

Eller så fyller du i kontaktformuläret och blir kontaktad av den närmsta säljaren.

Läs mer: Regnåtervinning – Skörda regnvatten! – Alnarp Cleanwater

 

Du kanske också är intresserad av