Bioreningsverk – VA-projekt

Du är här:

För mindre VA-projekt med hög miljöprofil

För kommunala eller industriella VA-projekt med hög miljöprofil erbjuder Alnarp Cleanwater möjlighet att sammankoppla flera Bioreningsverk till en större anläggning.

För dig som hanterar VA-projekt med hög miljöprofil erbjuder Alnarp Cleanwater ett innovativt bioreningsverk. Vårt system är helt kemikaliefritt, överträffar gällande miljökrav och återför vattnet effektivt renat till grundvattnet. Det är särskilt utformat för att rena avloppsvatten från hormoner, fosfor, kväve, bakterier och andra ämnen och kan enkelt anpassas till större områden.

Breanäs ACT Anläggning_kvadrat
blob_identitygreen
blob_darkgreen
Större VA Bioreningsverk

Nya projekt eller upprustning av gamla anläggningar?

När ett område ska byggas utanför det kommunala VA-nätet behövs ett effektivt avloppssystem med hög miljöprofil. Om kommuner har för stor belastning på VA-näten och behöver hitta lösningar så kan vissa områden knoppas av och få ett eget bioreningsverk istället för ett dyrt kemikaliedrivet reningsverk. När en ny verksamhet ska anläggas i ett naturskönt område med höga miljökrav bidrar en anläggning med bioreningsverk positivt till upplevelsen för besökarna. Att informera besökare med skyltar om den naturliga reningsprocessen brukar vara ett populärt inslag. Vi har redan medverkat i sådana projekt och vi vill gärna medverka i fler.

informationsskylt med grafik.

Byt ut och modernisera dåliga avloppsanläggningar

Ett ACT bioreningsverk är i princip en våtmark. Precis som naturens våtmarker har det visat sig effektivt rena vatten under miljontals år. Vår innovation ligger i att vi har förpackat våtmarkens process i en behändig lösning, där vi säkerställer att både växter och mikroorganismer trivs.

Vi har exempel på projekt där man bytt ut gamla dammar och väldigt tydligt  uppmätt förbättrad reningsförmåga. Ett annat projekt har infört ett nytt styrsystem som kan hanteras digitalt. Denna teknik kan vi med hjälp av ett externt konsultbolag erbjuda till de projekt som behöver en sådan lösning. 

Brunnslock och Växter som sticker upp ur Bioreninsgverk.

Dimensionera upp till rätt storlek enkelt

Vi dimensionerar bioreningsverket med 12 personekvivalenter i taget. Eftersom bioreningsverket finns i tre steg: ProACT, InterACT och ReACT väljer man först vilka steg som ska ingå. ProACT är en väldigt effektiv slamnedbrytare som används istället för slamavskiljare, detta steg är dock lite svårt att seriekoppla. Därför brukar de flesta större projekt använda en slamavskiljare i steg 1. Sedan kommer InterACT som är själva reningssteget, här är det mikroorganismer och vattenväxter som bryter ned avloppsämnena. Det tredje steget ReACT används i områden med hög skyddsnivå och består av en fosforfälla. Den innehåller Polonite, ett kalkhaltigt material som effektivt suger åt sig fosfor. Poloniten kan sedan med fördel spridas på närliggande åkrar som gödningsmedel för kalk och fosfor. På så vis blir ditt nya reningsverk en del av det lokala kretsloppet.

ACT Bioreningsverk i tre steg, seriekopplat.

Så fungerar det

I ett till tre steg, beroende på dina önskemål och kommunens krav, renas avloppsvattnet med hjälp av mikroorganismer och växter.

Mikroorganismer bryter ner slammet i ProACT och vattnet renas därefter i InterACT med hjälp av mikroorganismer och växter, precis som i en våtmark. Sedan kan du leda vattnet genom ReACT som är en extra fosforfälla.

ProACT – slamnedbrytning i stället för slamavskiljning

Antingen ansluter du befintlig lösning av slamtömning i gott skick eller så väljer du vår ProACT. I den bryts slammet ner i stället för att avskiljas och därmed slipper du regelbundna slamtömningar. ProACT fungerar så att avloppsvattnet först hamnar i en stor uppsamlingskammare varifrån det kontinuerligt pressas vidare till en andra kammare där mikroorganismer bryter ned slammet. Vattnet pumpas därefter från ProACT till InterACT i små doser för att få ett jämnt inflöde.

InterACT – bioreningsverkets hjärta

InterACT som är verkets huvudsteg innehåller bioblock, en uppsättning svenska vattenväxter och en stor mängd mikroorganismer. Bioblock består av sammansatta spiralrör där vattenväxterna rotar sig. Bioblocken och växternas rotsystem utgör exceptionellt mycket yta där mikroorganismerna trivs och livnär sig på ämnena i avloppsvattnet. Mikroorganismerna kommer naturligt  med avloppsvattnet och etablerar sig snabbt på bioblocken. Vattnet syresätts med en luftpump och skapar en gynnsam miljö för både mikroorganismer och växter.

ReACT – för dig med hög skyddsnivå

Om kommunen kräver hög skyddsnivå behövs ytterligare fosforreduktion efter InterACT. Då erbjuder vi ReACT. I den leds vattnet genom Polonite ,ett kalkrikt material, där fosfor och även patogener fångas upp av materialet. Så småningom blir Poloniten mättad och behöver bytas ut. Poloniten som nu är full av fosfor blir ett attraktivt gödningsmedel för lantbruket.

Gå på digital visning av ett ACT bioreningsverk

Här har du möjlighet att delta i en digital visning av vårt ACT® bioreningsverk. Om du hellre vill komma och se en visning i verkligheten så hittar du de aktuella via vår evenemangskalender. Eller så ringer du säljaren i ditt närområde som kan bjuda in dig till sin nästa visning.

 

Grönt bioreningsverk från Alnarp Cleanwater under fin sommardag.

Ett hållbart val

Mikrooganismer anpassar aktiviteten efter behov. Så det spelar ingen roll om verket används ojämnt till exempel i ett område med fritidsstugor, det fungerar sömlöst. Helt utan kemikalier. I ett bioreningsverk renas vattnet inte bara från de ämnen som lagen idag kräver utan även från flera andra ämnen som anses vara skadliga som hormoner och läkemedelsrester.

Lars Hultman

Kontakta Lars för mer information

Är du intresserad av att prata med oss om ett större projekt så ska du antingen fylla i kontaktformuläret eller kontakta vår VD Lars Hultman. Han kan svara på frågor, ge offerter och föreslå duktiga konsulter som hjälper er att förverkliga ett VA-projekt med hög miljöprofil. Klicka på bilden för att skicka ett mail till lars.hultman@alnarpcleanwater.se eller ring honom på 070-577 87 94.

Frågor och svar ACT Bioreningsverk

Gränsen går ungefär mitt i Dalarna/Gästrikland. Söder om den gränsen fungerar Bioreningsverket men norr om vet vi inte riktigt ännu. Därför utför vi tester på olika platser. 

Ja! Växterna och mikroorganismerna i ACT anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Vi hjälper dig med detta!

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora och varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från ett till två hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på finns möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Självklart fungerar ACT Bioreningsverk med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin och tvättmaskin utan problem.

Vi rekommenderar att man sent på våren, när det inte längre är risk för frostnätter, klipper ner vissnade växtdelar från InterACT. OBS! utan att få med rötterna upp! Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen / grävarbetet. Du bör informera din grävare / installatör senast samtidigt som du beställer arbetet. Det är grävaren som ansöker om Rot-avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT Bioreningsverk renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och de fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs studien här.

Det går bra att installera när som helst, däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.