Köpvillkor och leveransvillkor

Du är här:

Köp- och leveransvillkor

Här nedan hittar du våra köp- och leveransvillkor. Dessa uppdaters löpande, senast 2023-11-13.

Alnarp Cleanwater Technology AB

Org nr: 556747-8226

Kungsgårdsvägen 8C

23456 Alnarp

040-46 26 90

en kund och en säljare vid ett Bioreningsverk från Alnarp Cleanwater.
sqr021-col1
sqr021-col2

Allmänt
Dessa allmänna köp- och leveransvillkor gäller vid köp hos Alnarp Cleanwater (härefter ”Alnarp”) när du handlar i vår e-handel. Villkoren kompletteras av konsumentköplagen och övrig konsumentlagstiftning.
Villkoren gäller för köp av alla produkter som kan köpas på Alnarps hemsida. Installation, monteringsarbete och underhåll av produkter ingår inte i avtalet. Produkten levereras till dig, på ett sätt som anges i ”behandling av personuppgifter”.
Produkter
Du kan köpa alla produkter som finns till salu på vår hemsida alnarpcleanwater.se. Ibland kan produkterna ta slut eller utgå och i sådant fall kan vi inte leverera produkten till dig. Du bör betrakta produktbilder som exempel på produktens utseende, särskilt när det gäller växter.
Priserna anges inklusive mervärdesskatt. Det tillkommer en kostnad för leverans som anges i samband med beställningen.
Beställning och villkor
Din beställning av produkter är bindande och avtal om köp blir bindande för båda parter när Alnarp har bekräftat betalningen via Klarna.
Dessa villkor gäller för ditt köp och är också bindande för båda parter.
Avbeställning och ej uthämtade varor
Du har rätt att avbeställa ditt köp innan produkten har levererats till dig. Om du avbeställer efter det att produkten har kommit till utlämningsställe, så har Alnarp rätt till ersättning för den skada som Alnarp har lidit enligt 41§ Konsumentköplagen. Till den del produkterna är levande växter så kommer priset för dessa att krävas i sin helhet. I övrigt består kostnaderna normalt av frakt, emballage och hantering av produkterna och är alltid minst 300 kr eller orderbeloppet om det är lägre. Samma gäller för produkter som du har beställt men inte hämtat ut.
Du kan avbeställa genom att kontakta Alnarp via mail info@alnarpcleanwater.se eller telefon 040-462690. Alnarp gör sitt bästa för att hantera avbeställningen utan dröjsmål.
Betalning
Alnarp använder Klarna för hantering av din betalning och du kan hitta Klarnas köpevillkor här: länk. Klarnas tjänst uppfyller kraven för PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Följande betalningsalternativ tillhandhålls via Klarna:
Klarna direkt – pengarna dras från ditt förvalda bankkonto eller genom direktöverföring via din bank
– Klarna faktura – du betalar via en avgiftsfri faktura inom 30 dagar eller samlar till en månadsfaktura
– Klarna delbetalning – du kan dela upp din betalning
– Betala med kort
– Swish
Du kan få en faktura innan du får dina varor på grund av leveranstiden.
Personuppgifter
Alnarp behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagar och förordningar. Du kan läsa mer om det under ”hantering av personuppgifter”.
I samband med att du registrerar din beställning, godkänner du att Alnarp lagrar och behandlar dina uppgifter dock endast för ändamålet att uppfylla avtalet mellan parterna. Alnarp sparar också kommunikation med dig via telefon och e-post för att kunna uppfylla sin del av avtalet och ge dig service i samband med ditt köp.
Leverans och reklamation
Alnarp levererar produkterna i samarbete med valda transportörer och levererar endast i Sverige. Som angetts ovan, tillkommer en fraktkostnad som tillkommer för leveransen.
Leveranstiden är normalt 2-10 arbetsdagar. För växterleveranser väljer ni leveransvecka i samband med köpet via Klarna. När leverans inte kan ske till av dig angiven adress, kommer leverans göras till av transportören utsett ombud i din närhet. I det fall får du en avisering via sms till det mobilnummer du har angett vid beställningen när paketet finns att hämta ut. Du ska hämta leveransen utan dröjsmål och senast inom 5 dagar. Levande växter måste hämtas omedelbart, senast 2 dagar efter leveransdatumen angiven i aviseringen.
Vid mottagande av leveransen ska du kontrollera produkten. Du ska utan dröjsmål reklamera alla fel och brister till Alnarps kundtjänst. För levande växter måste du reklamera inom 2 dagar från det att du tog emot leveransen. Det är bra om du kan dokumentera brister och fel i produkten och kommunicera det till Alnarp i samband med din reklamation.
Ångerrätt
Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från ditt köp. Fristen börjar löpa från det att du har tagit emot produkten.
Du ska returnera produkten i originalförpackning och med tillhörande emballage. Du behöver ersätta Alnarp den värdeminskning som har uppstått i större omfattning än vad som har varit nödvändigt för att undersöka produkten.
Du har ingen ångerrätt för varor som snabbt kan försämras eller bli gamla eller som efter leverans blandas samman med annat. Därför kan du inte ångra köp av växter eller andra produkter som har begränsat hållbarhetsdatum eller som klassas som färskvara eller som kan ta skada av att hanteras flera gånger.
När du har utnyttjat din ångerrätt så betalar Alnarp tillbaka priset för produkten inom 14 dagar från det att produkten har returnerats. Du står för fraktkostnad och risken under transporten. Kostnader dras av vid återbetalning av priset.
Dröjsmål
För det fall att Alnarp upptäcker att vi inte kan leverera inom den angivna leveranstiden, kommer vi att informera dig om dröjsmålet. Vi kommer att ange när leverans kan ske istället och vilka åtgärder som har vidtagits för leveransens genomförande. Du skall inom skälig tid från meddelandet informera Alnarp om du vill hålla fast vid köpet enligt konsumentköplagen.
Vid Alnarps dröjsmål får du hålla inne betalningen enligt 11§ KKL. Du får välja mellan att kräva att Alnarp fullgör köpet enligt 12§ KKL och att häva köpet enligt 13§ KKL. Du får dessutom kräva skadestånd av Alnarp enligt 14§ KKL.
Begränsning av ansvar
Med undantag för det som uttryckligen angetts ovan, tillhandahålls produkten i befintligt skick och Alnarp avsäger sig samtliga garantier beträffande produkten eller dess användning eller resultat av sådan användning, inklusive garantier beträffande användningsområden, nyttan av användningen, ändamålsenlighet och användbarhet, oavsett om utfästelser kan grunda sig på tidigare förslag, specifikation, prov eller modell. Alnarp garanterar inte heller att produkten motsvarar dina förväntningar eller att den fungerar i kombination med produkter eller applikationer som tillhandahållits av tredje parter.
Alnarp ska inte ha något ansvar i fall där felaktighet i produkten har orsakats av din eller någon tredje parts felaktiga användning, vårdslöshet, oauktoriserade försök att reparera fel, av annan orsak utanför den tänkta användningen, av olycksfall eller av annan orsak som inte beror på Alnarp.
Köparens skyldigheter
Mottagande av leverans
Du ska ta emot leverans och medverka till köpet på ett sätt som skäligen kan förväntas av Alnarp.
Skötsel och underhåll
Du ska utföra de underhållsåtgärder som framgår av produktens användarhandledning.
Begränsning av ansvar
Begränsning till direkta skador
Med undantag av vad som följer av KKL, är inte i någon part skyldig att ersätta den andra parten för indirekt- eller följdskada, eller skada på grund av förlorad eller oanvändbar data, förlorad vinst, förlorade besparingar eller förlorade intäkter, oavsett om sådan skada har kunnat förutses.