Miljökunskap möter teknisk kompetens

På vårt huvudkontor i vackra Alnarp möts teknisk kompetens och miljökunskap. Alla medarbetare på Alnarp Cleanwater har gemensamt att vi vill göra det enkelt och fördelaktigt för ägare av enskilda avlopp att vara miljöhjältar. Vi är bekymrade över den negativa påverkan på miljön som de enskilda avloppen ofta har.

Därför är vi otroligt stolta över vårt bioreningsverk som löser problemen på ett naturligt sätt samtidigt som det är en smidigare och robustare produkt för våra kunder.

Om alla drar sitt strå till stacken och börjar tänka kretslopp kan vi tillsammans göra stor skillnad!


Ägare och styrelse

Bakom Alnarp Cleanwater står ett femtontal ägare, huvudsakligen privatpersoner, som har olika typer av kompetenser: miljöspecialister, industrimänniskor, marknadsförare med mera.

Ägarna har det gemensamma målet att erbjuda marknaden ett mer intelligent sätt att rena avloppsvatten både i Sverige och internationellt.

Partners