Bioreningsverk – enskilt avlopp

Du är här:

ACT® Bioreningsverk - är en oas i din trädgård

Ett enskilt avlopp som är kemikaliefritt, hållbart och dessutom vackert. Går det att få?

Ja! En långsiktig lösning som både är bra för dig och för miljön är att installera ett ACT® Bioreningsverk, det är ett kemikaliefritt minireningsverk, i din trädgård. Alnarp Cleanwater Technology nyttjar sedan 2008 naturliga processer med mikroorganismer och vattenväxter för att rena avloppsvatten. Tusentals familjer har installerat bioreningsverket och slipper därmed både kemikalier och serviceavtal. Tack vare låga driftskostnader och lång livslängd är ACT® Bioreningsverk också en långsiktigt ekonomisk lösning.

Svärdslijan är en av de vackra växterna som växer i Alnarp Cleanwaters Bioreningsverk. Den rengör avloppsvattnet tillsammans med mikroorganismer.
blob_identitygreen
blob_darkgreen
Rengör avloppsvattnet med Vattenväxter och mikroorganismer.

Ett enskilt avlopp som fungerar utan kemikalier och slamtömning

Eftersom ACT® bioreningsverk baseras på naturliga processer krävs minimalt underhåll och absolut ingen tillförsel av dyra och skadliga kemikalier vilket gör att du inte måste teckna serviceavtal. Med hjälp av slamnedbrytaren ProACT slipper du dessutom regelbundna slamtömningar. Ungefär vart tionde år kan det bli aktuellt med enstaka slamtömningar. ACT® bioreningsverk hanterar ojämna tillflöden av avloppsvatten helt problemfritt eftersom växterna och mikroorganismerna anpassar sig efter belastningen

Ett bioreningsverk från Alnarp Cleanwater mitt i en fin grön trädgård.

Skaffa ett bioreningsverk i stället för minireningsverk!

I ett ACT® bioreningsverk sker naturliga reningsprocesser med hjälp av mikroorganismer och vattenväxter. Ett minireningsverk å andra sidan är uppbyggt enligt samma principer som stora kommunala avlopp. De renar vattnet med hjälp av flockningsmedel och kemikalier. Minireningsverk är förknippade med dyr tillsättning av kemikalier, serviceavtal samt slamtömningar. På ett kommunalt reningsverk tillses kemikaliemängden dagligen medan den kollas en gång om året, vid servicetillfället, i ett minireningsverk. Till skillnad från minireningsverk behövs inga kemikalier, inget serviceavtal och enbart sällsynta slamtömningar för bioreningsverk, detta tack vare stabila, naturliga reningsprocesser.

Vad innebär "Enskilt avlopp"

Gå till sidan!

Vad finns det för

möjligheter?
Klicka här!

Kan man dimensionera till större områden?

Gå till sidan om VA-projekt!

Mindre VA-projekt

För områden utanför kommunalt VA
Klicka här!
En fin installation av ett bioreningsverk i en idyllisk trädgård.

Bästa enskilda avloppet vid hög skyddsnivå är vårt bioreningsverk

Är du i färd med att skaffa nytt enskilt avlopp? I vissa kommuner eller mindre områden krävs hög skyddsnivå för enskilda avlopp. Vid hög skyddsnivå finns det särskilda krav på att ta hand om mer av det fosfor och kväve som finns i avloppsvattnet än vid normal skyddsnivå. Många väljer minireningsverk med kemikalier och serviceavtal för att nå dessa krav och för att de inte känner till andra möjligheter. Men det finns biologiska alternativ till minireningsverken! Genom att välja ett bioreningsverk och en fosforfälla istället för ett minireningsverk så slipper du både kemikalier och serviceavtal. Och du slipper dessutom slamtömningar om du väljer vår slamnedbrytare ProACT. Exempel på kommuner där det är vanligt med hög skyddsnivå är Värmdö, Trelleborg, Höganäs och Skurup.

En av våra representanter på Alnarp Cleanwater som njuter av cirkulärt och hållbart vatten .

Gör ett hållbart val

Mikrooganismer anpassar aktiviteten efter behov mycket snabbare än du kan reglera kemikalier i ett minireningsverk. Så det spelar ingen roll om verket används ojämnt till exempel i en fritidsstuga, det fungerar sömlöst. Helt utan kemikalier. I ett bioreningsverk renas vattnet inte bara från de ämnen som lagen idag kräver utan även från flera andra ämnen som anses vara skadliga som hormoner och läkemedelsrester.

Frökapsel från Svärdsliljan. En av växterna i ACT Bioreningsverk.

80 % av våra kunder köper en ProACT

ProACT bryter ned slammet istället för att samla slammet för regelbundna slamtömningar som alla andra alternativ på marknaden. När du väljer en ProACT minimeras slambilens körningar vilket är ytterligare en vinst för både plånbok och miljö.

ACT Bioreningsverk i tre steg, seriekopplat.

Så fungerar bioreningsverket

I ett till tre steg, beroende på dina önskemål och kommunens krav, renas avloppsvattnet med hjälp av mikroorganismer och växter.

Mikroorganismer bryter ner slammet i ProACT och vattnet renas därefter i InterACT med hjälp av mikroorganismer och växter, precis som i en våtmark. Sedan kan du leda vattnet genom ReACT som är en extra fosforfälla.

ProACT – slamnedbrytning i stället för slamavskiljning

Antingen ansluter du en befintlig trekammarbrunn i gott skick eller så väljer du vår ProACT. I den bryts slammet ner i stället för att avskiljas och därmed slipper du regelbundna slamtömningar. ProACT fungerar så att avloppsvattnet först hamnar i en stor uppsamlingskammare varifrån det kontinuerligt pressas vidare till en andra kammare där mikroorganismer bryter ned slammet. Vattnet pumpas därefter från ProACT till InterACT i små doser för att få ett jämnt inflöde.

InterACT – bioreningsverkets hjärta

InterACT som är verkets huvudsteg innehåller bioblock, en uppsättning svenska vattenväxter och en stor mängd mikroorganismer. Bioblock består av sammansatta spiralrör där vattenväxterna rotar sig. Bioblocken och växternas rotsystem utgör exceptionellt mycket yta där mikroorganismerna trivs och livnär sig på ämnena i avloppsvattnet. Mikroorganismerna kommer naturligt med växternas rötter samt med avloppsvattnet och etablerar sig snabbt på bioblocken. Vattnet syresätts med en luftpump och skapar en gynnsam miljö för både mikroorganismer och växter.

ReACT – för dig med hög skyddsnivå

Om din kommun kräver hög skyddsnivå behövs ytterligare fosforreduktion efter InterACT. Då erbjuder vi ReACT. I den leds vattnet genom en säck med Polonite ,ett kalkrikt material, där fosfor och även patogener fångas upp på ytan av materialet. Så småningom blir Poloniten mättad och behöver bytas ut. Poloniten som nu är full av fosfor blir ett attraktivt gödningsmedel för lantbruket.

Gå på digital visning av ett ACT bioreningsverk

Här har du möjlighet att delta i en digital visning av vårt ACT® bioreningsverk. Om du hellre vill komma och se en visning i verkligheten så hittar du de aktuella via vår evenemangskalender. Eller så ringer du säljaren i ditt närområde som kan bjuda in dig till sin nästa visning.

 

Frågor och svar ACT Bioreningsverk

Gränsen går ungefär mitt i Dalarna/Gästrikland. Söder om den gränsen fungerar Bioreningsverket men norr om vet vi inte riktigt ännu. Därför utför vi tester på olika platser. 

Ja! Växterna och mikroorganismerna i ACT anpassar sig efter den mängd näring som finns att tillgå och svarar snabbt på ändrade förhållanden.

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Vi hjälper dig med detta!

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora och varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från ett till två hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på finns möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Självklart fungerar ACT Bioreningsverk med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin och tvättmaskin utan problem.

Vi rekommenderar att man sent på våren, när det inte längre är risk för frostnätter, klipper ner vissnade växtdelar från InterACT. OBS! utan att få med rötterna upp! Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen / grävarbetet. Du bör informera din grävare / installatör senast samtidigt som du beställer arbetet. Det är grävaren som ansöker om Rot-avdrag. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACT Bioreningsverk renar läkemedelsrester. Studien visade att ACT renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och de fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs studien här.

Det går bra att installera när som helst, däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.