Dokument att ladda ner

Du är här:

Dokument att ladda ner

När du klickar på ”Ladda ner!” öppnas dokumentet och du väljer var du vill spara ner det. Om du inte väljer någon särskild plats hamnar det förmodligen i din mapp ”Hämtade filer”. Tänk på att vi uppdaterar dokumenten här med jämna mellanrum. Så gå gärna in och ladda ner ditt dokument med jämna mellanrum.

Miljötillståndsansökan inklusive ProACT pdf-dokument

Bifogas med Tillståndsansökan till kommunala miljökontoret avseende tillstånd/anmälan att få inrätta enskild avloppsanordning på fastigheten

Miljötillståndsansökan exklusive ProACT pdf-dokument

Bifogas med Tillståndsansökan till kommunala miljökontoret avseende tillstånd/anmälan att få inrätta enskild avloppsanordning på fastigheten

Installationsmanual ACT Bioreningsverk pdf-dokument

Installations- o användarhandledning
Mark, VVS och El för ACT® Bioreningsverk

Produktblad för Bioreningsverk från Alnarp Cleanwater.

Produktblad 4 sidor pdf-dokument

För dig som vill få en övergripande presentation av ACT Bioreningsverk. För dig som vill få en generell skiss över hur det ser ut och hur det hänger ihop.

Plantering av växter pdf-dokument

När bioreningsverket är färdiginstallerat, vattenfyllt och avloppsvattnet inkopplat är det dags att plantera växterna. Här är instruktionerna!

Styrenhet inkoppling pdf-dokument

Med hjälp av denna installationsguide kopplas styrenheten för ACT Bioreningsverk.

Installation av förhöjning pdf-dokument

När inloppet till ProACT eller PumpACT ligger djupare än 80 cm under markytan finns möjlighet att lägga till en förhöjning på max 60 cm. I denna guide visar vi hur du installerar förhöjningen.

Bild av instruktionsmanual för slamnedbrytaren ProACT.

Instruktioner för slamnedbrytaren ProACT

ProACT är en effektiv slamnedbrytare som inte bör slamtömmas regelbundet. Det skapar istället en störning i den biologiska aktiviteten.

Finansieringserbjudande Wasa Kredit

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder Alnarp Cleanwater en trygg och flexibel finansiering. Du betalar ett mindre belopp varje månad i stället för att betala allt på en gång. Läs mer här!

Ett barn vattnar med slang i trädgården. i bakgrunden ett grått hus.

Regnåtervinningssystem från Alnarp Cleanwater

Att spara regnvatten till torra sommardagar kan göra stor skillnad både i din trädgård och för vattnet på vår planet. Du kan även spola toaletter och tvätta kläder med regnvatten. Läs mer i produktbladet.