Regnåtervinning – Skörda regnvatten!

Du är här:

Spara regnvatten till torra dagar

Våra regnvattentankar och regnåtervinningssystem är din lösning för att samla in och återanvända regnvatten vilket inte bara hjälper dig att spara pengar utan också bidrar till en bättre miljö. Med regnvattentankar kan du enkelt samla in och använda regnvatten till en rad olika ändamål, som trädgårdsbevattning, tvättning av fasader, fönster, kläder och till och med toalettspolning. Välj mellan Villa- och trädgård eller enbart Trädgårdssystem

Firefly-barn-som-leker-med-vattenslang-i-tradgard
blob_identitygreen
blob_darkgreen
Cirkulär regnvattenåtervinning för villabruk.

Ett regnåtervinningssystem har många fördelar, både för dig och för miljön

Varför slösa bort värdefullt dricksvatten på saker som du kan göra med regnvatten? Med ett regnåtervinningssystem med regnvattentankar kan du samla in och återanvända regnvatten till många olika ändamål, som att vattna trädgården, tvätta fasaden, fönstren, kläderna och spola toaletten. Du minskar därmed din vattenförbrukning och din vattenräkning, samtidigt som du bidrar till ett bättre klimat. Regnvatten är dessutom mjukare än dricksvatten, vilket är bra för både växter och tvättmaskiner. En annan fördel är att man sparar in på mängden tvättmedel och sköljmedel. En anläggning för regnvattenåtervinning består av en eller flera regnvattentankar som kopplas till taket på ditt hus. Regnvattnet filtreras innan det lagras i regnvattentankarna, och sedan pumpas det vid behov till de ställen där du vill använda det. Du kan planera in en regnåtervinningsanläggning redan när du bygger nytt, eller installera en i efterhand. Oavsett vilket får du en smart och hållbar lösning som sparar både pengar och miljö.

Regnvattentank Villa 10 000 L

Hur mycket dricksvatten kan man spara?

Regnvatten är en viktig och kostnadsfri resurs. En tredjedel av ett hushålls vattenförbrukning inomhus kan ersättas av regnvatten. Enligt www.svensktvatten.se utgör toalettspolning 21,4% och klädtvätt 10,7% av vattenförbrukningen i ett hushåll i Sverige. Till detta kommer besparingar från användning av regnvatten för bevattning i trädgården samt till exempel altantvätt och fönsterputs. Detta är en miljövänlig åtgärd som skonar utnyttjandet av dricksvatten och tillmötesgår ökade besparingskrav från våra kommuner.

Dansk produktionsanläggning för regnvattenåtervinningssystem.

Regnvattentankar med hög kvalitet från Danmark

Våra regnvattentankar är tillverkade på WaterCare i Danmark. De kräver minimala installationsförberedelser, installeras smidigt och är enkla att underhålla. WaterCares regnvattenanläggningar är CE-märkta och även godkända som spillvattentankar.

WaterCare är ett solitt, danskt tillverkningsföretag som har specialiserat sig på produkter för förbättring av miljön i våra hav, åar, sjöar och andra vattendrag. De har många års erfarenhet av hantering och rening av dag- och regnvatten och levererar årligen mer än 5 000 tankar och brunnar.

Våra rotationsgjutna regnvattentankar produceras på deras egen fabrik i Assens på Fyn. Alla tankar handmonteras av skickliga och erfarna medarbetare. Regnvattentankarna kvalitetssäkras före leverans så att de lever upp till hårt ställda kvalitetskrav.

Alla Regnvattentankar är utvecklade i nära samarbete med rådgivande ingenjörer och auktoriserade VA-tekniker och det är inte långt från gjutning till försäljning. Tankarna gjuts i slagtålig PE, ett material med mycket lång livslängd och 100 % återanvändbart. Alla våra regnvattensystem tål grundvatten till marknivå och har lågt nedgrävningsdjup. Det innebär att du får en enkel, snabb och billig installation eftersom den kan utföras med en minigrävare. Regnvattentankarna hanterar du smidigt med ingjutna lyftöglor.

Regnåtervinningssystemets uppbyggnad och alternativa lösningar

I en standardanläggning samlas regnvatten in från husets tak. Därifrån rinner vattnet genom takrännan och direkt ner i tanken. Regnvattnet får inte passera ett sandfång före tanken eftersom det då kan uppstå röta som kan göra att vattnet luktar eller blir missfärgat.

Innan vattnet rinner ner i tanken samlas blad och annan smuts in i ett filter så att vattnet till toaletter och tvättmaskiner är klart och rent. Från tanken pumpas regnvattnet in i huset eller till trädgårdsanslutningen där vattnet kan användas för toalettspolning och klädtvätt. Utomhus används vattnet till exempel till bevattning, altantvätt och fönsterputs. Alla regnvattenanläggningar har ett utlopp som används om tanken blir full. Utloppet leder genom ett sandfång (tillval) till dagvattenledning eller till en dagvattenkassett.

Om allt regnvatten hanteras på den egna tomten bör utflödet ledas till dagvattenkassetten/kistan om markförhållandena tillåter det.

Photo by Scott Umstattd on Unsplash

Vad ska man INTE använda regnvatten till?

Det är inte tillåtet att använda regnvatten för bad, handtvätt, diskning, mat, dryck och liknande då regnvatten inte är livsmedelsklassat.

Partikel- och kolfilter

Om taket är särskilt utsatt för biologi och annan smuts, till exempel vid mycket växtlighet, kan du montera ett partikel- och/eller kolfilter på vattenröret inne i huset. Partikelfiltret avlägsnar eventuella små partiklar i vattnet och kolfiltret avlägsnar eventuell missfärgning eller lukt.

Välj rätt regnvattentankar och regnåtervinningssystem

Villa- och trädgårdssystem

Med en villaanläggning kan du använda regnvatten till toalettspolning, klädtvätt, trädgårdsbevattning, fönsterputs, fasadtvätt och annat. Den nedgrävda villaanläggningen har en integrerad pump som isolerar allt ljud från pumpen i tanken under marken.

Du slipper montera en stor teknikmodul inne i huset. Om tanken är tom på regnvatten fylls den på automatiskt med dricksvatten eller brunnsvatten. Du får en konstant och stabil drift och vatten till toaletter och tvättmaskiner från tanken utan att behöva växla mellan regnvatten och dricks-/brunnsvatten. Vattenpåfyllningen styrs av en sensorbox som är ansluten till en vattenmätande sensor i tanken. En villaanläggning installeras oftast i samband med nybyggnation eller befintlig bebyggelse som redan har en separat rördragning till toaletter och tvättmaskiner. Tanken grävs ner i marken så att det enda synliga tecknet på anläggningen är ett eller två lock som ligger i nivå med gräsmattan.

Om du vill använda anläggningen för bevattning i trädgården, fasadtvätt, fönsterputs med mera kopplar du en trädgårdsslang eller högtryckstvätt via en medföljande snabbkoppling.

Så fungerar regnvattenåtervinningen i villan

I en Villaanläggning samlas regnvatten in från husets tak, därifrån rinner vattnet genom takrännan ner genom ett ett filter där blad och smuts samlas in. Ytterligare ett filter finns inne i huset för att vattnet till toaletter och tvättmaskiner blir klart och rent. 

Från tanken pumpas regnvattnet in i huset eller till trädgårdsanslutningen med hjälp av en kvalitetspump. Alla regnvattentankar har ett utlopp som används när tanken blir full. Utloppet leder till en dagvattenledning eller till en dagvattenkassett.

Tvättmaskin i fin miljö
Badrum i fina pastellfärger.

Sortiment Regnåtervinningssystem Villa- och trädgård

Regnvattentank Villa 5000 liter
Regnvattentank Villa 5000 liter
Regnvattentank Villa 7000 liter
Regnvattentank Villa 7000 liter
Regnvattentank Villa 10 000 L
Regnåtervinningssystem med Regnvattentank Villa 10 000 liter

Trägårdssystem

Med en trädgårdsanläggning kan du samla in regnvatten från taket och använda det för exempelvis bevattning i trädgården, fasadtvätt och fönsterputs samt spolning av klinkers och plattor. På så sätt kan du ersätta det dyrbara dricksvattnet med gratis regnvatten. Dessutom är det en stor fördel att regnvatten är mjukt.

Att vattnet är mjukt innebär att det inte bildas kalkavlagringar på fönstren vid putsning. En trädgårdsanläggning  passar bra till befintliga hus eftersom det inte ställs några krav på separata vattenrör till toalett och tvättmaskin som i villaanläggningen. Så du som redan har ett hus, bör välja en Trädgårdsanläggning om du inte redan har separata rör till toalett och tvättmaskin.

I tanken sitter en pump som pumpar upp vattnet till den Gardena snabbkoppling som ingår. Den installeras till exempel i gräsmattan på en plats där trädgårdsslangen eller högtryckstvätten enkelt kopplas på. Precis som tankens lock ligger snabbkopplingen i nivå med gräsmattan. 

Besparing

Allt vatten som används i trädgården kan ersättas med regnvatten.

Tradgardsbevattning

Dimensionering

Tanken dimensioneras efter takytans storlek, mängden nederbörd i det aktuella området jämfört med behovet.

Sortiment Trädgård

Regnåtervinningstank Trädgård 1200 L
Regnåtervinningstank Trädgård 1200 L
Regnavattentank Trädgård 3300 L
Regnavattentank Trädgård 3300 liter
Regnvattentank Trädgård 5000 L
Regnvattentank Trädgård 5000 liter

Förutsättningar för etablering av Regnvattensystem

Vi har samlat en lista med de förutsättningar du ska ta med i din beräkning.

Till listan på förutsättningar

Gå igenom denna lista och avgör om du kan etablera ett regnvattenåtervinningssystem
Klicka här och läs mer!

Underhåll av regnåtervinningssystem

En regnvattenanläggning ska underhållas, se installationsanvisningen. Beroende på typ av anläggning kan det förekomma variationer. Generellt för alla slags anläggningar är att underhållet är enkelt och billigt och inte kräver åtgärd av auktoriserad personal. Nedan ser du hur enkelt underhållet av en regnvattenanläggning är.

Takrännor
Takrännor kontrolleras och rensas en gång om året.

Filter
Det är enkelt att lyfta upp filtret i tanken till marknivå och sedan kontrollera och rengöra det cirka fyra gånger om året eller vid behov.

Tank
Kontroll av avlagringar, täthet och stabilitet utförs en gång om året. Tömning, rengöring av invändiga ytor och avlägsnande av sediment bör utföras vart tredje år.

Pump
Visuell kontroll av funktion samt testkörning utförs en gång om året. Pumpen kan enkelt lyftas upp till marknivå med hjälp av snäppkopplingen precis under locket.

Kol- och partikelfilter
Kol- och partikelfilter kontrolleras två gånger om året. Patronerna till filtren byts ut vid behov.

Övrigt
Generellt ska anläggningens alla komponenter och funktioner kontrolleras en gång om året för att få stabil drift. Se mer om detta i installationsvägledningen.