Befintlig kund

Du som redan har vårt bioreningsverk eller just ska installera det får gärna höra av dig till oss om du undrar något.

Följ oss också gärna på Facebook eller Instagram om du vill ta del av aktuell information om oss och våra bioreningsverk. Vi skriver även en hel del om miljöfrågor i allmänhet eftersom det engagerar oss så mycket!

Underhåll av ACT Natural

Allt du behöver veta om underhållet av vårt bioreningsverk står i den användarhandledning som skickas ut med leveransen. Du ska även använda det medföljande protokollet för egenkontroll av bioreningsverket.

Egentligen är det bara ett par saker som behöver göras. På våren, någon gång i maj när det inte längre är risk för frostnätter, klippa ner vissnade växtdelar i InterACT. Någon gång per år bör man även blåsa av partiklar från luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst två gånger per år.

Växter levereras från slutet av maj till mitten av september (under växtsäsong). Här kan du själv boka vilken vecka du vill ha leverans av växter i ett formulär.

Om du behöver beställa ny polonite-säck, mer pH-papper eller nytt luftfilter kan du mejla oss på support@alnarpcleanwater.se eller ringa oss på 040-462690.