World Toilet Day – inget att fira

Idag är det internationella toalettdagen – World Toilet Day. Är det något att fira? Nja, snarare en dag för att uppmärksamma de problem som miljarder människor dagligen utstår på grund av avsaknad av toalett.

Hela 2,4 miljarder människor i världen saknar tillgång till säkra, fungerande toaletter. Det är kanske ingen överraskande siffra, men det är få som känner till vilka allvarliga konsekvenser det har för dessa människor.

Det är inte bara vid själva toalettbesöket som människor blir smittade av sjukdomar – dricksvattnen blir förorenade när inte avloppet renas ordentligt. Så många som 314000 småbarnsliv kan räddas varje år med säkrare toaletter.

Flickor särskilt drabbade

För många flickor är toalettfrågan avgörande för deras framtid – flertalet som saknar tillgång till toalett i skolan slutar studera när de får mens.

Det är sällan man reflekterar över att något som är så självklart för oss har så stor betydelse för vår levnadsstandard.

Enkel lösning på stora problem

Att bygga ut toaletter med småskalig, hållbar avloppsrening är en relativt enkel och billig lösning på ett jätteproblem:

  • Människor slipper dö i hygienrelaterade sjukdomar.
  • Flickor kan gå kvar i skolan.
  • Övergödning minskar

Det är ”bara” att köra igång.

Läs mer här vad du kan göra för att hjälpa till.

Alnarp Cleanwater