Enskilt avlopp Östhammar

Visning enskilt avlopp i Östhammar

Behöver du nytt enskilt avlopp? Välkommen att se ett bioreningsverk från Alnarp Cleanwater i drift i Östhammar.

Bioreningsverket är baserat på naturliga reningsprocesser med mikroorganismer och växter. Detta gör att anläggningen är lättskött, man slipper kemikalier och serviceavtal. Dessutom finns ett tillval där behovet av slamtömning minimeras. Kom och se ett bioreningsverk i drift och ställ frågor till oss om enskilda avlopp i allmänhet och bioreningsverk i synnerhet. På plats finns även entreprenör från Östhammars schakt som kan svara på frågor kring installation av bioreningsverket.

Datum: lördag 4 september
Tid: kl 12-14
Adress: Örvik 123, Östhammar


För att minska risken för trängsel så vill vi att ni anmäler er till oss och meddelar ungefär vilken tid ni tänker dyka upp. Vi är utomhus och håller avstånd mellan sällskapen.

Mejl: ewa.scherlin@alnarpcleanwater.se
Telefon: 070-7355142

Varmt välkomna!