The parish of Villie treats wastewater with ACTYstads allehanda: ”Villie församling i Skurup är något av föregångare i Sverige när det gäller avloppsrening”

The first parish in Sweden to install ACT Natural is the parish of Villie in Skurup. From now on there are three separate ACT Natural-systems in place to treat the wastewater at the churches of Solberga, Katslösa and Örsjö. A reporter from Ystad Allehanda, the local daily paper, followed us while installing the aquatic plants.
For article in Swedish please see this linkSom första församling i Sverige har nu Villie församling i Skurup tre stycken ACT Natural-system som renar de enskilda avloppen i Solberga, Örsjö resp Katslösa Kyrka. Ystad Allehandas reporter gjorde ett besök i samband med att växterna installerades. Läs här: Växter-renar-församlingens-avlopp.

Alnarp Cleanwater