Vi är nu ett av Sveriges snabbast växande teknologiföretag

Aktuellt,Utmärkelse / oktober 6, 2015

Alnarp Cleanwater är bland de 50 snabbast växande teknikföretagen i Sverige. Vi är nu en av kandidaterna i Sweden Technology Fast 50.  

Vår VD Yngve Svensson:

Det är ett erkännande som visar att vårt bioreningsverk inte enbart bidrar till en bättre miljö utan även att vi tilltalar konsumenterna. Det är genom att göra det enkelt för så många kunder som möjligt att välja vårt miljövänliga alternativ som vi kan göra skillnad på riktigt.

Fler miljövänliga företag för en hållbar framtid

Det är roligt att allt fler får upp ögonen för miljövänliga lösningar som dessutom både är enkla och effektiva. Det kommer bli allt svårare för företag som inte bryr sig om miljöfrågor att nå fram till kunderna. Det ger hopp om en mer hållbar framtid där långsiktiga lösningar vinner över de kortsiktiga.

På vilken placering företaget hamnar avslöjas på Nasdaq i Stockholm den 10 november.