Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening

Det pågår mycket forskning kring hur man kan rena läkemedelsrester i avlopp. Det man vill komma till rätta med är bland annat att fiskar blir sterila, tvekönade eller ändrar beteende. Höga koncentrationer av hormoner har också hittats i dricksvatten, vilket kan påverka oss människor.

Ny forskning om läkemedelsrening

På Högskolan i Halmstad har man därför startat ett projekt där man testar olika våtmarkers förmåga att rena läkemedelsrester. Man kommer att testa hur olika blandningar av växter påverkar läkemedelsreningen. Forskning har nämligen visat att vissa växter kan bryta ned läkemedelsrester. Dessutom finns det mycket yta på växternas rötter som mikroorganismer växer på, de kan också spela en roll i reningen.

Växter renar läkemedelsrester

Vårt bioreningsverk kan liknas vid en komprimerad våtmark, därför är förutsättningarna för läkemedelsrening mycket goda. Vi testade därför hur väl vårt bioreningsverk renar läkemedelsrester. Det visade sig att bioreningsverket renade läkemedel bättre än kommunala avloppsreningsverk  renade läkemedel bättre än kommunala avloppsreningsverk och inga detekterbara halter av hormoner fanns i utloppsvattnet.

Vårt bioreningsverk – en föregångare

Förhoppningen är att kommunala avloppsreningsverk i framtiden ska ta hand om läkemedelsrester på ett naturligt sätt som påminner om vårt istället för att använda icke-naturliga metoder.

Återigen: naturen själv är bäst på att rena.[:en]Det pågår mycket forskning kring hur man kan rena läkemedelsrester i avlopp. Det man vill komma till rätta med är bland annat att fiskar blir sterila, tvekönade eller ändrar beteende. Höga koncentrationer av hormoner har också hittats i dricksvatten, vilket kan påverka oss människor.

Ny forskning om läkemedelsrening

På Högskolan i Halmstad har man därför startat ett projekt där man testar olika våtmarkers förmåga att rena läkemedelsrester. Man kommer att testa hur olika blandningar av växter påverkar läkemedelsreningen. Forskning har nämligen visat att vissa växter kan bryta ned läkemedelsrester. Dessutom finns det mycket yta på växternas rötter som mikroorganismer växer på, de kan också spela en roll i reningen.

Växter renar läkemedelsrester

Vårt bioreningsverk kan liknas vid en komprimerad våtmark, därför är förutsättningarna för läkemedelsrening mycket goda. Vi testade därför hur väl vårt bioreningsverk renar läkemedelsrester. Det visade sig att bioreningsverket renade läkemedel bättre än kommunala avloppsreningsverk och inga detekterbara halter av hormoner fanns i utloppsvattnet.

Vårt bioreningsverk – en föregångare

Förhoppningen är att kommunala avloppsreningsverk i framtiden ska ta hand om läkemedelsrester på ett naturligt sätt som påminner om vårt istället för att använda strålning och kemikalier.

Återigen: naturen själv är bäst på att rena.