Vattenförsörjning på upphällningen

I sommar har vi nåtts av rapporter om stor vattenbrist på flera håll i landet. På Gotland och Öland är vattennivåerna rekordlåga och Blekinge har fått transportera vatten från Bromölla. Samtidigt tar vi inte hand om de vattentäkter vi har att tillgå.

Viktig vattentäkt i dåligt skick

Vombsjön i Skåne är en mycket viktig vattentäkt som bland annat förser Malmö, Vellinge och Svedala med dricksvatten. Innan Malmö började ta vatten från Vombsjön var det vattenransonering i Sveriges tredje största stad varje sommar. Men på grund av utsläpp från 3000 enskilda avlopp och jordbruksmark är Vombsjön nu övergödd och förgiftad med bekämpningsmedel och läkemedelsrester. Detta uppmärksammade Sydsvenskan i en artikel nu i veckan.

Hur länge klarar du dig utan vatten?

Historiskt sett har vi haft mycket god tillgång till bra färskvatten i Sverige. Detta har gjort att incitamenten för vattenbesparande åtgärder samt skydd av befintliga vattentäkter inte varit särskilt höga. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet som vi har och inte tvingas till dyra och svåra åtgärder när det är försent. Det är svårt att föreställa sig sin vardag utan rinnande rent vatten i kranarna. Testa dig själv! – stäng av vattentillförseln och se hur länge du klarar dig utan rinnande vatten. Det är inte lätt kan jag lova.

Låt oss hoppas att vattenbristen blir en väckarklocka som gör att vi börjar ta hand om vår mest värdefulla resurs.

Alnarp Cleanwater