Vatten – vårt viktigaste livsmedel!

Idag är det världsvattendagen, en dag som FN instiftade för att uppmärksamma olika vattenfrågor.

Temat för årets världsvattendag är ”Påskynda omställningen”. I många delar av världen är tillgång till rent vatten en väldigt akut fråga: 1.4 miljoner människor dör varje år och 74 miljoner människor får sina liv förkortade på grund av sjukdomar relaterade till dålig tillgång på vatten, sanitet och hygien (WHO 2022). Även här i Sverige är det viktigt att vara rädd om vattnet, skydda dricksvattentäkter från bakterier och skadliga ämnen, och skydda våra badvatten från övergödning. Vi kan inte ta tillgång till rent vatten för givet, det märktes inte minst under torkan 2018 då många kommuner blev tvungna att införa restriktioner för vattenanvändning.

Alla använder vi vatten, och alla påverkas vi av dess tillgång och kvalitet. Miljarder människor och otaliga skolor, företag, vårdcentraler, gårdar och fabriker har inte den säkra tillgången vatten och sanitet de behöver. Små förändringar i vardagen samt stora initiativ behövs från samhällets alla kanter om vi ska ha en chans att få behålla vårt rena vatten.

Världsvattendagen https://www.vattendag.org/arets-tema/
Kolibrin representerar att vi alla kan göra vår lilla del för att lösa problemet.
Läs fabeln om kolibrin som försöker släcka skogsbranden här.

Budskapet på årets världsvattendag är alltså att vi alla kan dra vårt lilla strå till stacken för att skydda och förbättra kvaliteten på vårt vatten. Tips och inspiration på vad man kan göra hittar du här.

Alnarp Cleanwater