Våtmarksdagen – viktigare än du tror

Idag är det våtmarksdagen. Det är antagligen inte den mest uppmärksammade dagen, men den är icke desto mindre viktig.

Sedan länge har man, i stora delar av världen, ändrat vattnets flöde för att frigöra mark för att odla eller bygga. Detta har varit bra för vår utveckling på många sätt, men har tyvärr lett till att många våtmarker försvunnit. I Sverige finns en fjärdedel av de ursprungliga våtmarkerna inte längre kvar.

Det finns många fördelar med att bevara våtmarkerna:

  • De bidrar till hög biologisk mångfald (19% av de rödlistade arterna i Sverige har dem som sitt habitat)
  • De tar upp näring vilket minskar övergödning
  • Många fåglar behöver dem för att söka mat
  • Sist men inte minst är de vackra att titta på

Man försöker nu att återställa landskapen på många håll genom att konstruera nya våtmarker, bland annat i syftet att minska övergödningsproblematiken.
 

InterACT – en komprimerad våtmark

InterACT (huvudreningssteget i vårt bioreningsverk) fungerar egentligen precis som en våtmark. Vi har komprimerat de processer som finns i en våtmark och paketerat dem i en tank som tar upp en yta av endast 3m. I InterACT renas vatten från enskilt avlopp. Det bästa är att använda sig av de naturliga processer som finns i vår fantastiska, smarta natur och inte, likt minireningsverken, krångla till det med kemikalier.