Enskilt avlopp Bioreningsverk

Enskilt avlopp som är lättskött, självgående och dessutom vackert. En långsiktig lösning som både är bra för dig och miljön.


Sedan 2008 har Alnarp Cleanwater utnyttjat naturliga processer i bioreningsverket för att rena avloppsvatten. Tusentals svenskar låter nu mikroorganismer och växter göra jobbet och slipper därmed kemikalier och serviceavtal.

Enskilt avlopp – säkrat för framtida krav

ACTTM bioreningsverk har en enastående förmåga att ta hand om de ämnen i enskilda avlopp som är skadliga för miljön. Det renar till och med vattnet från vissa ämnen som det idag inte ställs reningskrav på, men som vi vet är skadliga för miljön.

Det är rimligt att tro att man inom en snar framtid även kommer att ställa krav på rening av dessa ämnen, exempelvis läkemedelsrester.
Ett test av Svenska Miljöinstitutet visar att läkemedelsrester renas bättre i ACTTM bioreningsverk än i kommunala avloppsreningsverk.

Bioreningsverk för enskilt avlopp

Du slipper ägna tid och energi åt kemikalietillförsel, underhåll och service.

Tack vare dess låga driftskostnader och långa livslängd är ACTTM bioreningsverk en långsiktigt ekonomisk lösning.

ACTTM renar även läkemedel, vilket är bra för miljön och gör det till en framtidssäker investering.

I ett till tre steg renas avloppet beroende på vilka krav som ställs på just din fastighet. Läs mer om reningen i de olika delarna här:


Enskilt avlopp för fritidshus och permanentboende

Allt från mindre fritidshus till stora anläggningar som hotell kan med fördel använda ACTTM bioreningsverk, som enkelt kan byggas ut vid behov. ACTTM bioreningsverk är lämpligt för både normal och hög skyddsnivå.

Anlägger du ACTTM bioreningsverk för normal skyddsnivå kan du med enkelhet uppgradera till hög skyddsnivå om detta skulle krävas i framtiden.

Enskilt avlopp som sköter sig självt

Eftersom ACTTM bioreningsverk baseras på naturliga processer krävs minimalt med underhåll och ingen tillförsel av kemikalier vilket gör att man inte behöver teckna något serviceavtal.

Tack vare vår slamnedbrytare kan du även slippa regelbundna slamtömningar, ungefär vart tionde år kan det bli aktuellt med en slamtömning. Vill du veta mer om enskilda avlopp i allmänhet kan du läsa här.

ACTTM bioreningsverk hanterar ojämna tillflöden av avloppsvatten eftersom växterna och mikroorganismerna anpassar sig efter belastningen.


Frågor & Svar

Vårt bioreningsverk kräver minimalt underhåll och i de allra flesta fall krävs inget serviceavtal. Vissa kommuner kräver dock alltid serviceavtal, vilket vi naturligtvis kan erbjuda.

Vanligtvis tre till fyra veckor.

Tack vare de organiska processerna är bioreningsverket mycket anpassningsbart till såväl små som stora samt varierande mängder avloppsvatten. Vårt bioreningsverk klarar belastningen från 1-2 hushåll. Är det fler hushåll som ska kopplas på har vi möjlighet att parallellkoppla flera anläggningar för att anpassa efter behov. Beroende på dina behov skräddarsyr vi en lösning som är optimal.

Ja, alla behöver ansöka om miljötillstånd hos kommunen vid ändring av avloppsanläggning. Detta hjälper vi dig gärna med.

Självklart fungerar ACTTM Natural med vanliga spoltoaletter. Du kan även ansluta din vanliga diskmaskin, tvättmaskin och så vidare utan minsta problem.

Vi rekommenderar att man sent på våren, när det inte längre är risk för frostnätter, klipper ner vissnade växtdelar från InterACT, OBS! utan att få med rötterna upp! Någon gång per år bör man även se över luftfiltret i luftpumpen som sitter i InterACT. Om ReACT ingår i systemet så ska pH-värdet på utloppsvattnet kontrolleras minst en gång per år. Vid leverans skickar vi med en enkel användarhandledning samt ett protokoll för egenkontroll.

Ja, du kan få ROT-avdrag för arbetskostnaden i samband med installationen. Du bör informera din installatör senast då du beställer arbetet att du avser att utnyttja ROT-avdraget.

Svenska Miljöinstitutetet (IVL) har undersökt hur väl ACTTM renar läkemedelsrester. Studien visade att ACTTM renar läkemedelsrester bättre än kommunala avloppsreningsverk och fann inga detekterbara halter av hormoner i utloppsvattnet. Hormoner orsakar beteendestörningar hos fisk och kan leda till sterilitet. Läs studien här.

Det går bra att installera när som helst, däremot väntar vi med att plantera växterna till våren om systemet installeras på vinterhalvåret.

Alla rengöringsmedel som säljs i Sverige idag är biologiskt nedbrytbara och innebär därför inga svårigheter för ACTTM. I vårt bioreningsverk finns stora volymer vatten. Små mängder av gifter som exempelvis lacknafta späds ut i avloppet utan någon märkbar effekt på mikroorganismerna och växterna. Däremot ska man naturligtvis försöka minimera användning av dylika produkter och det är naturligtvis alltid önskvärt att använda miljömärkta rengöringsmedel för att undvika användning av onödiga kemikalier.

Priset på ett bioreningsverk ligger från 92 000 :- inkl moms. Priset kommer variera beroende på vilken skyddsnivå kommunen bestämmer att det är på fastigheten samt vad man väljer att ha för slamhantering. Installationskostnad tillkommer och även den varierar beroende på hur förhållandena på fastigheten ser ut.