Världsvattendagen 2017 – Avloppsvatten som resurs

Idag är det världsvattendagen. Temat som FN satt för årets världsvattendag är ”Avloppsvatten – en resurs”.

Avloppsvatten är inte ett problem som ska lösas utan en resurs som ska tas om hand. I avlopp finns näring som gör stor nytta på åkermark, men som orsakar stor skada om den hamnar i våra sjöar och vattendrag.

Det finns idag teknik för att ta tillvara på näringen i avloppsvattnet och på ett hållbart sätt återföra den till åkermark som gödning för växterna. T ex har vi på Alnarp Cleanwater ett kalkmaterial som efterpolering i vårt bioreningsverk för att fånga upp fosfor. Detta material sprids sedan på åkermark vilket gör att bonden får både kalk och fosfor till sin mark.

Vi hoppas att avloppsvatten i en allt högre grad kommer att ses som den resurs det är!

Läs mer om värlsdvattendagen här.

Alnarp Cleanwater