Vad får rent vatten kosta?

Blogg / januari 28, 2016

 
Vad ska det få kosta med rening av avloppsvatten så att sjöar och hav inte blir övergödda? Och vad ska det få kosta att få rent kranvatten till våra bostäder?

Just nu pågår en debatt om höjning av avgifterna för vatten och avlopp. Många villaägare (som inte har enskilt avlopp) klagar på att vattnet kostar för mycket, medan andra hävdar att en avgiftshöjning är nödvändig.
 

Stort behov av uppgradering

De flesta städer har gamla avloppsledningar som behöver uppgraderas och avloppsreningsverk som inte håller måttet. De tvingas ofta att brädda avloppet och hänger inte med i utvecklingen t ex när det gäller rening av läkemedelsrester. Det är alltså i många fall helt nödvändigt med höjda VA-taxor för att få till de uppgraderingar av avloppsreningen som krävs.
 

”Vad är priset för att inte göra något alls?”

Det kan vara svårt att sätta ett pris på rent vatten. Men enklare kan vara att fråga sig:
Vad är priset vi får betala för att inte göra något alls?:

  • Bakterier i dricksvattnet
  • Övergödda sjöar och hav som rubbar ekosystemen och som ingen vill bada i

En sak är säker – det blir dyrare att vänta än att ta tag i problemen nu.