Vad är enskilt avlopp?

Aktuellt / november 29, 2021

För många är det självklart vad som är ett enskilt avlopp, men har man bott i stan hela sitt liv och för första gången ska flytta ut på landet (vilket många gjort nu senaste året) så kan det vara ett helt nytt och främmande begrepp. Men faktum är att enskilt avlopp är en av de viktigaste sakerna att titta på när man ska köpa hus på landet.

På många håll på landsbygden saknas anslutning till kommunala avloppsreningsverk, där måste man istället ha sin egen småskaliga lösning på tomten, ett så kallat enskilt avlopp.

Det finns många anledningar att ha ett ordentligt avlopp:

  • Allra viktigaste anledningen är att skydda sitt och grannarnas dricksvatten. De allra flesta som har enskilt avlopp har nämligen sin egen vattenförsörjning på tomten – antingen en grävd eller borrad brunn. Det är inte roligt om det kommer bakterier ner i grundvattnet som sedan når dricksvattnet.
  • Att skydda sina närliggande ytvatten, alltså t ex bäckar, sjöar, havsvikar. Alla vill naturligtvis bada på somrarna vid sin lokala badplats, om det kommer ut för mycket näring från enskilda avlopp i närområdet så finns det risk för algblomning vilket varken är trevligt eller hälsosamt att bada i. Och kommer det för mycket bakterier från avloppen så kan det bli badförbud eftersom folk då riskerar att bli sjuka om de badar.
  • Utöver detta så är det naturligtvis så att kommunen kräver att man ska rena sitt enskilda avloppsvatten. Det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att avloppsreningen är tillräckligt bra, så det är viktigt att man väljer en lösning som klarar reningskraven.

Läs mer om enskilda avlopp här. På bilden ser du ett bioreningsverk från Alnarp Cleanwater, det kan du läsa mer om här.