Tänk cirkulärt – inte linjärt!


Linjär ekonomi omöjlig i längden

Allt fler ifrågasätter vår nuvarande linjära ekonomi – det vill säga att vi tenderar att producera produkter som är gjorda av råmaterial som ofta är icke-förnybara. Produkterna används sedan ett tag för att sedan slängas för att de:

  • inte fungerar
  • är omoderna
  • man tröttnat på dem

Vår nuvarande ekonomi kan alltså sägas bygga på ett linjärt materialflöde:

                Råvara → Produkt → Avfall

Man utvinner återigen ny råvara för att producera nya produkter som går sönder och slängs.  I en linjär ekonomi saknas incitament för att producera produkter som håller länge och är lätta att laga. Det har gått så långt att vissa företag programmerar deras produkter så att de ska gå sönder efter en viss tid så att kunderna behöver köpa nya. Detta rimmar illa med vetskapen att vi bara har en planet och att dess resurser är ändliga.

Sälj tjänster istället för produkter

Nu i veckan samlades människor från alla möjliga sammanhang (bl a vi från Alnarp Cleanwater) i Lund för att diskutera hur vi kan gå mot en mer cirkulär ekonomi. Vad som diskuterades var bland annat fördelen att sälja en tjänst istället för att sälja en produkt. T ex kan man sälja tjänsten att få rena kläder istället för att sälja tvättmaskiner. Då finns det incitament att producera tvättmaskiner som håller länge och är lätta att laga – detta är framtiden!

Egentligen handlar det om att etablera fungerande kretslopp. Det är viktigt att fastslå att dimensionen linjärt vs. cirkulärt inte har med marknadsekonomins vara eller icke vara att göra. Det är snarare ett tankesätt för att få marknadsekonomin att fungera med större respekt för ändliga resurser.

Vi måste börja inse att många av de resurser vi har idag är ändliga och bygga vår ekonomi på ett nytt sätt – cirkulärt.

Bilden är från en presentation under konferensen av två personer som ligger bland en vecka av deras sopor.

Alnarp Cleanwater