Vatten

Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening

Det pågår mycket forskning kring hur man kan rena läkemedelsrester i avlopp. Det man vill komma till rätta med är bland annat att fiskar blir sterila, tvekönade eller ändrar beteende. Höga koncentrationer av hormoner har också hittats i dricksvatten, vilket kan påverka oss människor. Ny forskning om läkemedelsrening På Högskolan i Halmstad har man därför …

Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening Läs mer »

Rent vatten viktigt för kvinnors livskvalitet

I början av mars firades den internationella kvinnodagen runt om i världen. Det finns många områden i samhället där man behöver jobba för ökad jämställdhet. Vattenfrågor associeras sällan med jämställdhetsfrågor men faktum är att vattenvård har stor påverkan på kvinnors livssituation och ställning i samhället. Det gäller allt ifrån hälsa och att bli ekonomiskt oberoende …

Rent vatten viktigt för kvinnors livskvalitet Läs mer »

Vatten, kretslopp och annat viktigt

Hej! Detta är en blogg av oss på Alnarp Cleanwater. Vi jobbar dagligen med att leverera naturlig, robust, enkel och inte minst snygg rening för enskilda avlopp! Samtidigt hjälper vi till att förbättra vattenkvaliteten i de svenska sjöarna och haven. De frågor som kommer att diskuteras här är bl.a. övergödningsproblematiken, vikten av ett hållbart kretslopp av …

Vatten, kretslopp och annat viktigt Läs mer »

Alnarp Cleanwater