Vatten

Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening

Det pågår mycket forskning kring hur man kan rena läkemedelsrester i avlopp. Det man vill komma till rätta med är bland annat att fiskar blir sterila, tvekönade eller ändrar beteende. Höga koncentrationer av hormoner har också hittats i dricksvatten, vilket kan påverka oss människor. Ny forskning om läkemedelsrening På Högskolan i Halmstad har man därför …

Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening Läs mer »

Rent vatten viktigt för kvinnors livskvalitet

I början av mars firades den internationella kvinnodagen runt om i världen. Det finns många områden i samhället där man behöver jobba för ökad jämställdhet. Vattenfrågor associeras sällan med jämställdhetsfrågor men faktum är att vattenvård har stor påverkan på kvinnors livssituation och ställning i samhället. Det gäller allt ifrån hälsa och att bli ekonomiskt oberoende …

Rent vatten viktigt för kvinnors livskvalitet Läs mer »

Alnarp Cleanwater