Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst?

I förra veckan var vi på plats på årets VAK – Vatten Avlopp och Kretslopp – mässa, som i år var förlagd till Borås. Där samlades miljöskyddsinspektörer, företag, entreprenörer och privatpersoner för att bland annat prata om enskilda avlopp. En fråga som diskuterades mycket var centralisering vs. decentralisering av avloppsrening. Alltså, är det bättre att …

Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst? Läs mer »