peak fosfor

Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst?

I förra veckan var vi på plats på årets VAK – Vatten Avlopp och Kretslopp – mässa, som i år var förlagd till Borås. Där samlades miljöskyddsinspektörer, företag, entreprenörer och privatpersoner för att bland annat prata om enskilda avlopp. En fråga som diskuterades mycket var centralisering vs. decentralisering av avloppsrening. Alltså, är det bättre att …

Kommunalt eller enskilt avlopp – vad är bäst? Läs mer »

Peak fosfor runt knuten

Hur avloppsrening kan kopplas till livsmedelsproduktion och säkerhetspolitik All växtlighet behöver näringsämnet fosfor för att växa. På åkermark gör fosfor stor nytta som gödning för grödorna, men när fosfor hamnar i sötvatten och i Östersjön orsakar det stora problem med övergödning och algblomning. Alger fungerar precis som växter, de lever på näring, solljus och koldioxid. När det …

Peak fosfor runt knuten Läs mer »

Alnarp Cleanwater