Östersjön

Många enskilda avlopp i Värmdö behöver biorening

Ca 70% av alla enskilda avlopp på Värmdö är inte godkända. Detta är problematiskt av två skäl: Dels ligger Värmdö i Stockholms skärgård som är högt belastad med näringsämnen vilket leder till övergödning och bottendöd i Östersjön. De enskilda avloppen bidrar till att ytterligare näringsämnen hamnar i vattnet och gör skada på ekosystemen. Det kan vara …

Många enskilda avlopp i Värmdö behöver biorening Läs mer »

Hur dåliga avlopp bidragit till världens största bottendöda yta

Att Östersjön är kraftigt övergödd har nog inte undgått någon. Övergödningen leder till algblomningar som i sin tur leder till syrebrist på havsbottnen, så kallad bottendöd.  Världens största bottendöda yta finns nu i Östersjön, den är större än Danmark och Skåne tillsammans! För 100 år sedan var den bara en tiondel så stor! Vad kan vi göra …

Hur dåliga avlopp bidragit till världens största bottendöda yta Läs mer »

Alnarp Cleanwater