Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening

Det pågår mycket forskning kring hur man kan rena läkemedelsrester i avlopp. Det man vill komma till rätta med är bland annat att fiskar blir sterila, tvekönade eller ändrar beteende. Höga koncentrationer av hormoner har också hittats i dricksvatten, vilket kan påverka oss människor. Ny forskning om läkemedelsrening På Högskolan i Halmstad har man därför …

Växter nyckeln till framtidens läkemedelsrening Läs mer »