fosforåtervinning

Alnarp Cleanwater tar in nytt kapital för fortsatt expansion

Alnarp Cleanwater Technology AB har genomfört en nyemission där  kapitalförvaltningsbolaget Altocumulus som ingår i Axel Johnson Gruppen  förvärvat 20% av Alnarp Cleanwater. De medel som tillförs ska användas för att accelerera bolagets tillväxt på den expanderande marknaden för enskilda avlopp. Siktet är inställt på att bli en ledande aktör på denna marknad för att därmed …

Alnarp Cleanwater tar in nytt kapital för fortsatt expansion Läs mer »

Kretslopp lika viktigt som rening

Biologisk rening ger förutsättningar till både rening & kretslopp Att klara reningskraven är viktigt, men att också klara kraven på kretslopp – är nästan ännu viktigare. De lösningar som vi väljer för framtiden måste verkligen vara både hållbara och miljövänliga. Vi på Alnarp Cleanwater Technology (ACT) är stolta över vårt biologiska system för rening av …

Kretslopp lika viktigt som rening Läs mer »

The parish of Villie treats wastewater with ACTYstads allehanda: ”Villie församling i Skurup är något av föregångare i Sverige när det gäller avloppsrening”

The first parish in Sweden to install ACT Natural is the parish of Villie in Skurup. From now on there are three separate ACT Natural-systems in place to treat the wastewater at the churches of Solberga, Katslösa and Örsjö. A reporter from Ystad Allehanda, the local daily paper, followed us while installing the aquatic plants. For article in Swedish please see this linkSom första …

The parish of Villie treats wastewater with ACTYstads allehanda: ”Villie församling i Skurup är något av föregångare i Sverige när det gäller avloppsrening” Läs mer »

Swedish Government focuses on Recycling of PhosphorusFosforåtervinning i fokus hos Regeringen

We are very pleased to announce that the Swedish Government now puts focus on the important recycling of phosphorus. In a recent publication from the Ministry of Environment recycling possibilities are emphasized and in particular the recycling of phosphorus. Only available in Swedish : http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/185688Oerhört glädjande att Svenska Regeringen nu tar tag i fosforåtervinningsfrågan. I ett uppdrag från …

Swedish Government focuses on Recycling of PhosphorusFosforåtervinning i fokus hos Regeringen Läs mer »

Alnarp Cleanwater