Hur dåliga avlopp bidragit till världens största bottendöda yta

Att Östersjön är kraftigt övergödd har nog inte undgått någon. Övergödningen leder till algblomningar som i sin tur leder till syrebrist på havsbottnen, så kallad bottendöd.  Världens största bottendöda yta finns nu i Östersjön, den är större än Danmark och Skåne tillsammans! För 100 år sedan var den bara en tiondel så stor! Vad kan vi göra …

Hur dåliga avlopp bidragit till världens största bottendöda yta Läs mer »