Synliggör kretsloppen!

Just nu pågår ett projekt där man utforskar hur arkitektur och design kan användas för att få folk att förstå och intuitivt känna hur mycket resurser de använder.

Projektet heter ”Gestaltning för ett energieffektivt campusliv i Albano” och syftar till att hjälpa oss människor att bli mer omtänksamma med våra resurser. I detta fall är det ett campusområde som konceptet ska appliceras på. Vårt bioreningsverk fick vara med i projektet som en lösning för avloppshanteringen i bostäderna.

Från ”fult” till fint

Det finns en viktig poäng med att inte gömma undan energi- och vattenflöden i ledningar under mark utan istället visa upp dem för att påminnas om dem i vardagen. Det kan skapa medvetenhet och i förlängningen leda till en mer hållbar livsstil. Vårt bioreningsverk är ett bra exempel på hur man kan göra det ”fula” till något fint som man kan visa upp och vara stolt över, istället för att gömma undan det i marken. Vi är övertygade om att man är mindre benägen att spola ut tops, tamponger och annat som inte hör hemma i avloppet om man ser sitt enskilda avlopp ute i trädgården. Det kändes självklart att vi skulle vara del av ”Gestaltning för ett energieffektivt campusliv i Albano” då det ligger helt i linje med vår produkt (och våra visioner för ett mer hållbart samhälle).