Skiter man i Skintan?

Nu i veckan rapporterade Hallandsposten om ett reningsverk som tvingas att brädda avloppet – ett finare ord för att släppa ut helt orenat avloppsvatten rakt ut i vattendrag. I detta fallet släpptes avloppet ut i ån Skintan, vatten som så småningom når havet.

Tyvärr är det mer regel än undantag med bräddning av avlopp. Orsaken till detta är att rören är gamla och läcker in regnvatten och grundvatten, så när det regnar mycket kan man inte ta hand om allt avloppsvatten utan släpper ut det istället – helt orenat.

Kommunal anslutning bättre för miljön?

Trots dessa allvarliga problem, och oförmågan att lösa dem, så vill de flesta kommuner koppla på fler fastigheter till det kommunala avloppsnätet. Ofta sker detta till väldigt höga anslutningsavgifter och med argumentet att det är bättre för miljön än att ha ett enskilt avlopp. Men när man ser bilder som denna är det frågan om det inte är bättre, och mer kostnadseffektivt, att rena avloppet på plats intill huset innan det hinner spädas ut med massa regnvatten och i värsta fall släppas ut helt orenat.