Skälsta gård

Kundhistorier / augusti 26, 2016

Line Strand lever med man och fyra barn på en gård utanför Uppsala. Det är nu tre år sedan de installerade ACT, efter att den gamla trekammarbrunnen hade gjort sitt.

– Jag fick reda på Alnarps lösning när jag läste en forskningsartikel om systemet. Eftersom jag själv jobbar med miljöfrågor var jag intresserad av ett cirkulärt avloppssystem, berättar Line.

Line är agronom och växtodlingsrådgivare. Hon är specialiserad på hur utsläppen påverkar Östersjön och vurmar extra mycket för fina fosforkretslopp.

– Jag valde ACT för att det bygger på en naturlig reningsprincip. Systemet härmar naturen, där vatten renas genom att ledas en lång sträcka. Sen är ju dammen med växterna jättesnygg. Vårt system är faktiskt placerat mitt på gårdsplanen.

Hennes farhågor handlade mest om hållbarheten. Hur länge skulle exempelvis systemets pumpar hålla? Och hur mycket service skulle det krävas?

– Jag vill helst fixa sådant själv och inte behöva vara beroende av ett serviceavtal. Investeringskostnaden är ju något större än traditionella lösningar och då måste det löna sig i längden.

Efter tre år kan hon konstatera att arbetsinsatsen har varit minimal.

– Systemet sköter sig nästintill självt. Jag har självmant erbjudit mig att visa anläggningen för nyfikna spekulanter.

På vårarna brukar det komma folk och titta. De känner, klämmer och ställer frågor. Den vanligaste frågan är om det luktar.

– Och det luktar definitivt inte, som värst liknar doften en gammal skogsdamm. Men vår gamla trekammarbrunn – där kan vi prata lukt, skrattar Line.

Egentligen krävdes inte alla tre stegen, för gårdens reningsbehov.

– Men eftersom jag vet att fosfor belastar miljön oerhört mycket, var fosforbädden ett självklart val. Vi kan ju dessutom använda restmaterialet på våra åkrar.

Det har ännu inte blivit av att hon skickat vattenprover på analys.

– Jag har på sätt och vis använt våra katter som mätare. De har ju druckit vattnet i mellantanken och mår finfint.

För mer info om vårt bioreningsverk kontakta vår lokala representant i sydvästra Uppland: Sten Sörstadius, 0700123848.