Rent vatten viktigt för kvinnors livskvalitet

Blogg / mars 18, 2015

I början av mars firades den internationella kvinnodagen runt om i världen. Det finns många områden i samhället där man behöver jobba för ökad jämställdhet. Vattenfrågor associeras sällan med jämställdhetsfrågor men faktum är att vattenvård har stor påverkan på kvinnors livssituation och ställning i samhället. Det gäller allt ifrån hälsa och att bli ekonomiskt oberoende av männen till att slippa bli våldtagna.

Water Aid publicerade nyligen en rapport från Nepal där kvinnor involverats i projekt för att förbättra vattenkvaliteten i byarna. Med god vattenkvalitet och bättre hygien har behovet av sjukvård minskat. Att ha tillgång till rent dricksvatten i närheten av sitt hus besparar dessutom många kvinnor en lång vandring för att hämta vatten.

Där man saknar toalett inomhus behöver man gå ut för att uträtta sina behov. Många kvinnor är rädda för att bli våldtagna när de gör detta, tyvärr är det ett vanligt problem i exempelvis Indien. I Water Aids projekt i Nepal har latriner införts på skolorna vilket förbättrar hygienen och ökar tryggheten för de unga kvinnorna. 

Droppbevattning har införts för att hushålla med vattnet, vilket har gjort att kvinnorna har kunnat odla mer och själva sälja grönsaker på torget för en ökad inkomst och minskat beroende av männen. Många av kvinnorna känner att de fått stärkt självförtroende genom projekten och kan därför driva igenom nya verksamheter och stå på egna ben.

Vattenprojekt ger alltså inte bara förbättrad hälsa och bekvämlighet, det lyfter även kvinnornas självförtroende och ställning i samhället!