Rädda Hanöbukten

Organisationen SfH – Samverkan för Hanöbukten, jobbar med att förbättra statusen på vattnet i Hanöbukten (nordöstra Skånes kust och Blekingekusten).

Hanöbukten har länge varit under lupp på grund av svåra miljöproblem, vilket bland annat påverkat lokala fiskenäringar. SfH består av forskare, företag och ett kustråd som samordnar arbetet kring att förbättra den ekologiska statusen i Hanöbukten.

En av många delar i att förbättra miljön är att åtgärda de enskilda avloppen i regionen. SfH pratar i en intervju med en av Alnarp Cleanwaters styrelsemedlemmar, Yngve Svensson, om vikten av fungerande enskilda avlopp.

En del i avloppsreningen från Alnarp Cleanwater innebär en återföring av näringsämnet fosfor från avloppet till åkermark. Det handlar om att näringen hamnar på rätt ställe, det vill säga på åkermark där den gör nytta istället för att hamna i havet och orsaka övergödning och algblomning. Vikten av cirkulärt tänk istället för linjärt påtalar Yngve flera gånger under intervjun:

Naturen arbetar i ett evigt kretslopp, nu måste vi människor ansluta oss till det och sluta jobba linjärt, annars går vi emot naturen. 

Det är både ekonomiskt och ekologiskt hållbart med kretsloppstänk, det finns ingen motsättning där enligt Yngve, båda gynnas av god resurshushållning.

Vill du läsa hela intervjun kan du göra det här. Vill du veta mer om bioreningsverket för enskilt avlopp kan du göra det här.

På bilden skymtar ett bioreningsverk i drift från Alnarp Cleanwater (dock inte från Hanöbukten ska tilläggas).

Alnarp Cleanwater