Rädda fiskarna – skaffa nytt avlopp!

Att rena sitt enskilda avlopp spelar roll för fiskarna.

Sedan en tid vet vi att fiskar blir påverkade av ökade östrogenhalter, de kan bland annat bli tvekönade. Källan till ökade östrogenhalter är bl.a. användning av p-piller som  når vattnet via avloppen. Fokus har varit att minska utsläppen från kommunala avloppsreningsverk, men nu har det visat sig att även reningen i enskilda avlopp har stor betydelse för det marina livet.

I Danmark har man studerat 18 vattendrag vid bebyggelse där endast enskilda avlopp finns, alltså inga stora reningsverk.
Ägguleprotein i fiskarna mättes först 2000-2004 och en andra gång tio år senare. Halterna av ägguleprotein i hanarna var 70 gånger lägre efter 10 år. Under perioden mellan mätningarna ökade myndigheterna reningskraven på avloppen runt vattendragen. Forskarna är övertygade om att det är den förbättrade reningen av de enskilda avloppen som räddat fiskarna från könsförändringar.

Det gör alltså skillnad för ekosystemen att rena vattnet från enskilda avlopp!

Läs mer om studien här på Sveriges radio. Och läs om hur vårt bioreningsverk renar läkemedelsrester här.

Alnarp Cleanwater