Produkter

Du är här:
Startpaket Surrande sommaräng – Normal jord

3990 kr

Startpaket surrande sommaräng ingår örtpluggar och fröer för att skapa en svensk sommaräng på tio till tjugo kvadratmeter. Örtpluggarna gör att din äng blommar redan första sommaren. Hade du enbart använder fröer kan det ta upp till tre år innan du når det resultatet. När du anlägger en äng med örter, gräs och blommor som tillhör den svenska floran ger du våra insekter, smådjur och fåglar de rätta förutsättningarna att leva och föröka sig. Du blir en förkämpe för biologisk mångfald och det brukar kännas väldigt bra.

Hur ser en färdig äng ut?

Vi vill inte kalla det en blomsteräng. Då kan förväntningarna bli fel. Det här är en svensk sommaräng med frodigt gräs och milda örtblommor. Blommorna tar inte överhanden utan här är det vajande grässtrån och blomställningar i naturliga och oregelbundna former som står för skönheten. Det kan också vara surret av humlor, fladdret av fjärilsvingar och den känsla det ger som skänker störst skönhet.

Innehåll i ängspaketet för normal jord

Det ligger totalt 120 plantor i varje paket och det räcker till cirka tio kvadratmeter. Plantorna kan givetvis planteras glesare på större yta och tvärtom. En fröpåse med Ängsfrö och gödning till plantorna ligger också i paketen. Någon av nedan örter kan bytas ut från producenten innan leverans beroende på tillgång och produktionsförutsättningar.

Pluggplantor:

20 st prästkrage, 20 st rölleka, 20 st sommarfibbla, 20 st myskmalva, 20 st åkervädd och 20 st gökblomster.

Fröblandning:

Den här blandningen av ängsfrö består av en stor andel örter med rik nektar som attraherar fjärilar. Lämpar sig för ytor i soligt läge i torr till normalfuktig jord.
– Achillea millefolium – rölleka
– Achillea ptarmica – nysört
– Centaurea jacea – rödklint
– Centaurea scabiosa – väddklint
– Cichorium intybus – cikoria
– Dianthus deltoides – backnejlika
– Hieracium umbellatum – flockfibbla
– Knautia arvensis – åkervädd
– Leucanthemum vulgare – prästkrage
– Lotus corniculatus – käringtand
– Malva moschata – myskmalva
– Plantago lanceolata – svartkämpar
– Plantago media – rödkämpar
– Rumex acetosa – ängssyra
– Rumex acetosella – bergssyra
– Scabiosa columbaria – fältvädd
– Festuca ovina – fårsvingel
– Festuca pratensis – ängssvingel
– Festuca rubra – rödsvingel
– Poa pratensis – ängsgröe

Här läser du mer om etablering och skötsel av din nya sommaräng.

Du kanske också är intresserad av