Alnarp Cleanwater – del av gemensamt bolag som tar över Polonite®-verksamheten

 

Alnarp Cleanwater Technology AB är nu delägare i det nystartade bolaget Polonite Nordic AB[1], som kommer att ta över ansvaret för det reaktiva fosforfiltret Polonite®, som under många år använts för robust och effektiv fosforåterföring från små avloppsanläggningar.

 

Fosfor: Både ett problem – och en nödvändighet
Fosfor finns i allt avloppsvatten. När det kommer ut i vattenmiljön skapar det övergödning, men samtidigt är fosfor en absolut förutsättning för allt levande. Idag bryts mineraliskt fosfor i framförallt Nordafrika och blir en viktig komponent i handelsgödsel. I slutänden tenderar fosfor från olika källor att nå t ex Östersjön där den skapar övergödning och bottendöd. Samtidigt är världens fosforreserver begränsade; forskarna talar om ”peak fosfor”

 

Lösningen? Skapa kretslopp för den fosfor vi redan använder. Istället för att via undermåliga och ”markbaserade” avloppsreningsanläggningar låta fosforn ta sig ut i Östersjön behöver den fångas in och återföras. Det är exakt det som Polonite® möjliggör.

 

Till skillnad från fällningskemikalier behöver Polonite® inte aktivt doseras, utan det fosforbemängda vattnet rinner passivt igenom materialet. Dessutom hygieniseras vattnet av det höga pH:t i materialet.

Genom att bilda ett gemensamt bolag tillskapar vi mer tyngd i marknaden, viktigt inte minst för de alltmer växande utbytesbehoven och våra möjligheter att stödja Sveriges kommuner i deras ansträngningar att fullgöra sitt ansvar” tillägger Yngve Svensson, styrelseledamot på Alnarp Cleanwater.

Läs hela pressreleasen här.

 

[1] En ansökan om detta firmanamn har inlämnats till Bolagsverket. Registrering ej slutförd