Östersjön på väg mot botten

Blogg / juni 1, 2016

 
Att tillståndet i Östersjön är kritiskt har knappast undgått någon. Det kommer vara mycket svårt att återställa de områden som nu är bottendöda (så syrefattiga att väldigt få arter kan leva där), men vi måste minska utsläppen av näring till havet så att inte ännu större områden förstörs. I Sverige har vi en bra bit kvar för att nå våra utsläppsmål.
 

Sverige långt ifrån utsläppsmålen

I dagarna presenterades en ny rapport där man har räknat på hur mycket näring som kommer från de olika utsläppskällorna i Sverige. Denna rapport är den mest omfattande hittills på området, man har gått in mer på detaljnivå än tidigare och kunnat måla upp en mer korrekt bild av utsläppsmängderna.

Tyvärr når inte Sverige upp till de utsläppsmål som satts upp på maximalt 308 ton fosfor per år. 2014 släpptes 780 ton fosfor ut i Östersjön varav 370 ton var naturlig bakgrundsbelastning. Det är alltså nästan lika mycket fosfor som släpps ut naturligt som de fosforutsläpp vi människor står för.
 

Dags att agera

Enligt rapporten fördelas de mänskliga fosforutsläppen som följer:

  • 41 % – Jordbruksmark
  • 22% – Kommunala avloppsreningsverk
  • 17% – Enskilda avlopp
  • 10% – Industrier
  • 10% – Dagvatten

Det är viktigt att man jobbar hårt på alla dessa områden så att vi även i framtiden kan åtnjuta de värden som Östersjön ger oss med bland annat fiske, turism och rekreation. Det är svårt att sätta ett pris på detta. Och det är nu det är tid att agera. Det är mycket bättre och billigare att förhindra förstörelse än att i efterhand försöka få tillbaka förlorade ekosystem.

Särskilt när det gäller avlopp finns det många enkla åtgärder som skulle dra åt fosforkranen. I ljuset av detta är det oroande att Havs och Vattenmyndigheten nu föreslår sänkta krav för rening av enskilda avlopp. Mer om detta en annan gång.

Foto: pixabay.com