Östersjön – en valfråga?

På Expressen har journalisterna Federico Moreno och Åsa Sjöström i en serie reportage uppmärksammat den alarmerande situationen i Östersjön. Serien har väckt mycket känslor och engagemang hos läsarna.

30% av Östersjön består av döda bottnar, alltså bottnar med så låg syrehalt att det är svårt för organismer att leva där. Bottendöden beror på övergödning från bland annat jordbruk och avlopp. I denna video kan man se hur ett pappersbruk släpper ut till synes helt orenat avloppsvatten i havet.

Utöver detta rapporterar Moreno och Sjöström bland annat om hur läkemedelsrester släpps ut i havet och påverkar djurlivet samt att ålen håller på att försvinna.

Serien har blivit mycket uppmärksammad och skapat ett stort engagemang, så Expressen kommer att fortsätta rapportera om Östersjön. Det behövs en stark opinion kring detta för att något ska hända – tänk om Östersjön kunde bli en viktig fråga i höstens val?

Läs reportagen här.