Orenat avlopp rinner in i trädgård

”Här brukar vara allt möjligt; toalettpapper, bindor och tamponger och allt skit, och helt gråsvart vatten ibland”. Så beskriver Mattias Johansson från Simrishamn hur det kan se ut i trädgården hos honom.

Vi har tidigare skrivit om bräddning (ett fint ord som betyder att avloppsvatten släpps ut helt orenat i vattendrag) vilket är ett stort problem i så gott som hela landet.

Anledningen till att man behöver brädda är oftast att ledningsrören är gamla och otäta vilket gör att det läcker in mycket dagvatten i dem, och det blir för mycket vatten att ta hand om.

På Österlen har ledningsnätet byggts ut de senaste åren, men ledningarna är underdimensionerade, detta bidrar till ytterligare bräddning. Mattias Johansson som bor precis intill Tommarpsån har sett allt möjligt flyta förbi. Så fort det kommer lite regnvatten blir det problem.

– Då står en stråle med gråsvart vatten rakt ut i ån, och luktar skit gör det, ja allmänt otrevligt.

Man kan fråga sig om det är en bra idé att koppla på fler fastigheter till det kommunala nätet innan man fått ordning på bräddningsproblematiken. Det är en bättre idé att låta folk ha ett enskilt avlopp istället där vattnet renas lokalt.

Lyssna mer om situationen i Tommarpsån på SR, P4 Malmöhus.