Nyfiken på minireningsverk utan slamtömning?

Blogg / oktober 13, 2020

När man ska välja enskilt avlopp är det många aspekter att tänka på; reningskrav från kommunen, kostnad, livslängd, miljöpåverkan (t ex från kemikalier) och driftkostnad. I detta inlägg fokuserar vi på en av driftkostnaderna, nämligen slamtömningen. Hur ska man tänka kring detta? Och vad är skillnaden mellan ett minireningsverk och ett bioreningsverk gällande slamtömning?

Minireningsverk kräver kemikalier och frekvent slamtömning

En stor skillnad mellan ett minireningsverk och ett bioreningsverk är att minireningsverken använder kemfällning för att ta bort fosfor från avloppsvattnet. Kemikalierna och fosforn bildar tillsammans fasta partiklar som hamnar i slammet. Det gör att man får större slammängder när man kemfäller. Därför behöver minireningsverken antingen slamtömmas oftare eller ha en större trekammarbrunn än normalt för att kompensera för ökad slambildning.

Slamnedbrytaren ProACT

Slamnedbrytning minskar slamtömningsbehov

Istället för trekammarbrunn som behöver årlig slamtömning finns alternativet ProACT, där mikroorganismer under syrefattiga förhållanden bryter ner slammet. Detta gör att man slipper årlig slamtömning, det blir aktuellt först tidigast efter ca 10 år.

Minskad slamtömning bra för miljön

ProACT gör att driftkostnaderna går ner samtidigt som man gör miljön en stor tjänst. Varje år åker stora slamtömningsbilar runt till alla ca 1 miljon enskilda avlopp, detta ger stora koldioxidutsläpp och kostar fastighetsägarna mycket pengar.

 

Kostnad för slamtömning om 10 år?

Kostnaden för slamtömning varierar stort beroende på vilken kommun man bor i. Vad som är säkert är att avgifterna för slamtömning inte kommer att gå ner de närmaste åren. Detta är en viktig faktor att ta i beaktande när man räknar på vad de långsiktiga kostnaderna för ens enskilda avlopp.

Läs mer om bioreningsverket här. Kontakta oss gärna för bokning av ett kostnadsfritt rådgivningsbesök ute hos dig!

På bilden ser ni ett bioreningsverk sticka upp ur åkern. Det är ett trevligt inslag i trädgården och kan antingen placeras så att det smälter in med övrig växtlighet, eller göras till en liten oas mitt i trädgården. Välj enskilt avlopp utan kemikalier!