Naturlig läkemedelsrening – ett billigare alternativ

Vikten av att rena läkemedelsrester från avloppsvatten har länge varit känd. Flera olika metoder för att rena läkemedelsrester i kommunala avloppsreningsverk har tagits fram. Det har handlat om ozonering, kolfilter och andra ganska dyra metoder. Forskare uppmärksammar nu att naturliga och mindre kostsamma metoder finns tillgängliga.

 

På högskolan i Halmstad pågår sedan en tid tillbaka forskning på läkemedelsrening i våtmarker. Resultaten visar på en 90%-ig reduktion för flera typer av läkemedel. Det är exponering under lång tid för mikroorganismer och hög syresättning som är två av nycklarna till det goda resultatet.

Forskningsingenjör Per-Magnus Ehde menar att nästa steg nu är att få ut informationen om detta till de som ansvarar för de kommunala avloppsreningsverken: 

…viktigt att informera om att detta alternativet finns istället för att ha någon kostsam rening med ozon eller aktivt kol.

Se inslaget från SVT:S lokala Hallands nyheter.
 

Även i enskilda avlopp kan läkemedelsrester renas på naturligt sätt. Hur det går till kan du läsa mer om här.

Bild: SVTplay, Nyheter Halland

Alnarp Cleanwater