Malmö visar vägen med läkemedelsrening

Allt fler börjar förstå vikten av att läkemedelsrester inte ska komma ut i naturen. Fiskar blir sterila och ändrar beteende av p-piller. Nu ska Malmö ta krafttag och rena läkemedel på Sjölunda avloppsreningsverk.

Bred uppslutning sökes

Nu försöker Malmö-politikerna med Milan Obradovic (S) i spetsen ta tag i problematiken med läkemedelsrester. För att det ska bli ett långsiktigt beslut och inte bero på resultatet i nästa val 2016 söker man bred majoritet i frågan.

Tanken är att använda sig av ozon för att bryta ner läkemedlen. Det är mycket viktigt att verkligen ha bra koll på vilka ämnen som bildas efter ozoneringen så att inte något ännu mer skadligt ämne släpps ut i havet.

Biologisk rening av läkemedelsrester

Vi på Alnarp Cleanwater ligger i framkant när det gäller läkemedelsrening. De naturliga processerna i vårt bioreningsverk tar hand om läkemedelsresterna – troligtvis är det enzymer i rötterna på växterna som bryter ner läkemedlen. Denna metod används även i större skala i ett forskningsprojekt i Halmstad.

Vi får hoppas att politikerna sluter upp kring den här viktiga frågan och agerar i tid samt att man undersöker noggrant vilka rester som bildas efter ozoneringen så att man inte skapar ett nytt problem.