Malmö Stad visar upp ACT Natural i Pildammsparken[:en]The City of Malmoe presents ACT Natural in the park of Pildammarna

Blogg / september 28, 2012

Nu är projektet med att rena en del av Pildammarna i Malmö igångsatt. Malmö Stads ingenjör Tomas Ohlsson berättar mer i artikeln i Vårt Malmö.

Läs även om projektet i ”Stadsliv” Malmö Stads egen tidning. Se sid 10[:en]The project to treat the water in the ponds of the Pildammarna, a central park in Malmoe, has now been initiated. Tomas Ohlsson from the City of Malmoe presents more in the enclosed article. 
(Only available in english) For article in ”Vårt Malmö” please press here

Read more about the project in ”Stadsliv” a monthly magazine from the City of  Malmoe.  See page 10.
http://www.malmo.se/download/18.1558e15e13973eeaa0e800025263/stadsliv3-12-final.pdf