Naturlig rening i natursköna Revingehed

Revingehed utanför Lund är försvarets största pansarövningsområde. Området är dessutom ett Natura 2000-område, tack vare den biologiska mångfalden och övriga naturvärden. Men framförallt är området fantastiskt vackert, med sina öppna betesmarker inramade av djup lövskog.

Tommie och Keth bor i ett av Revingeheds charmigaste hus. Det tycks nästan ha släppts ner från ovan – mitt i det pastorala landskapet. En liten bit från huset betar korna fridfullt under höga ekar. Övningsområdet och fastigheten ägs och förvaltas av Fortifikationsverket.

 

Hållbarhet en förutsättning

Från början var huset tänkt som familjens fritidsboende men sedan några år är de fastboende.

– En förutsättning för att kunna bo här permanent var en fungerande avloppslösning, berättar Tommie.

Eftersom Fortifikationsverket äger fler fastigheter både här och på andra områden, ville man hitta en hållbar lösning som efter utvärdering kunde installeras på fler ställen.

– Jag måste erkänna att jag blev oerhört skeptiskt när jag först fick höra om Alnarp Cleanwaters innovation från Fortifikationsverkets miljöansvarige. Det lät faktiskt lite för bra för att vara sant.

Tommie hade sedan tidigare dåliga erfarenheter av olika avloppssystem som inte har fungerat.

– Men nu är jag full av beundran. Du kan ju faktiskt titta ner i den första tanken, full av skitigt avloppsvatten, och sen se hur det kommer rent vatten i andra änden. Det är rena trolleriet.

 

“Rena trolleriet”

Under de fyra år som bioreningsverket har varit igång har allting fungerat utmärkt. Alla prover har visat på en bra vattenkvalitet och pH-värdet ligger på över 9. Tommie berättar att systemet sköter sig självt, helt utan underhåll.

– Växtligheten har utvecklats och lever lite sitt eget liv. En ny främmande art har etablerat sig, medan någon annan har fått stryka på foten. Grönskan prunkar och ibland hör vi ljudet från grodorna som trivs i miljön.

– Vi hade mycket väl kunnat ha en sittgrupp alldeles intill planteringen. Det luktar faktiskt ingenting – som jag sa, det är rena trolleriet!