Invigning av enskilt avlopp och bar vid Vänerns strand

I Karlstad alldeles intill stranden vid Vänern ligger några fritidshus där man precis installerat bioreningsverk för enskilt avlopp.

Magnus och hans grannar behövde byta ut sitt enskilda avlopp och valde då bioreningsverket från Alnarp Cleanwater.

– Hur kommer det sig att du valde bioreningsverk för ditt enskilda avlopp?

Jag valde ett bioreningsverk för att det är naturligt och inte kräver mycket skötsel. Dessutom slipper jag kemikalier och minskar slamtömning. De kostnaderna kommer öka i framtiden, så med tiden blir det billigare.

Många har varit och tittat på bioreningsverket och tycker det är en spännande lösning. Magnus och hans grannar har dessutom byggt en liten bar vid stranden av överblivna lastpallar. De bjöd in till en invigningsfest för både det enskilda avloppet och baren!

Tidigare hade Magnus, tillsammans med grannarna, en sluten tank som behövde tömmas hela tiden. Detta var svårplanerat och dyrt eftersom de fick boka flera extratömningar av slam.

Magnus är numera pensionär, men han var i avloppsbranschen under tio års tid och installerade många olika typer av enskilda avlopp så han är väl insatt i hur olika anläggningar fungerar. När han själv sen behövde nytt avlopp till sin egen fastighet var han säker på vilken han skulle välja.

– Var det svårt att få miljötillstånd för ett avlopp så nära stranden?

Nej, det gick väldigt smidigt med miljötillståndet, det var inga problem, säger han.

Vill du veta mer om bioreningsverket? Läs här.