Enskilda avlopp som kretslopp på agendan

Fler och fler börjar uppmärksamma vikten av kretslopp – inte bara när det gäller avfall utan nu även enskilda avlopp!

I dagens SvD föreslår Lars Hylander doktor, agronom och lantmästare på SLU och Uppsala universitet, att en skatt ska införas på enskilda avlopp utifrån kretslopp!

Om detta är praktiskt genomförbart kan vi inte svara på, men tycker att det verkligen är glädjande att frågan kommer upp och debatteras ordentligt. Möjligheterna till kretsloppslösningar för enskilda avlopp är mycket större än för kommunala avloppsreningsverk där förorenat dagvatten blandas med högkvalitativ näring från toaletter. Hylander vill ändra på vår syn på avlopp:

Låt fastighetsägare som behöver åtgärda sina enskilda avlopp vara pionjärer för en ny syn på avloppet som en resurs där växtnäringen återförs till mat- och skogsproduktion.

Vi håller med fullständigt!

Alnarp Cleanwater