Enskilt avlopp

Kommunalt eller enskilt avlopp?

I vissa kommuner väljer man att koppla på allt fler fastigheter på det kommunala avloppsnätet, är detta en bra lösning för miljön och fastighetsägaren?

De kommunala avloppsnäten och avloppsreningsverken är på de allra flesta håll landet väldigt gamla (runt 100 år), så man har mycket underhåll och uppgraderingar framför sig vilket kommer att vara kostsamt. VA-avgifterna är idag relativt låga, vi kommer att behöva betala mer i framtiden för rent vatten och avloppsrening, vilket är helt rimligt. Frågan är om det är en bra idé att koppla på fler fastigheter på det kommunala nätet när det inte riktigt fungerar som det ska?

Miljömässigt kan man argumentera för att kommunala avloppsreningsverk är bättre än enskilda avlopp eftersom reningshalten av fosfor är högre på det avloppsvatten som kommer in till verket. Men ser man till helheten är det inte nödvändigtvis så. Vid skyfall läcker det in regnvatten i de gamla ledningarna vilket gör att man får ”brädda”, alltså pumpa orenat avloppsvatten rakt ut i naturen, detta vatten når alltså inte avloppsreningsverket överhuvudtaget. Läs mer om skillnaderna mellan kommunalt och enskilt avlopp i ett tidigare blogginlägg.

Vill du veta mer om bioreningsverket för enskilt avlopp här. Vi kommer gärna ut på ett kostnadsfritt rådgivningsbesök och berättar mer!

Alnarp Cleanwater