Klimatanpassning på VAK-mässan, Vatten Avlopp Kretslopp

Blogg / mars 16, 2016

I slutet av förra veckan samlades Sveriges miljöskyddsinspektörer, VA-planerare, entreprenörer och leverantörer av enskilda avlopp för den årliga VAK-mässan (Vatten Avlopp och Kretslopp). I år hölls VAK-mässan i Karlstad under tre dagar. När det inte dansades så diskuterades bland annat olika lösningar för enskilt avlopp.

Enskilt avlopp vid höjda vattennivåer

Temat för årets VAK var klimatanpassning, d v s hur vi kan anpassa samhället efter de klimatförändringar som vi står inför. En av följderna när klimatet förändras är att vissa kommer få mer vatten medan andra kommer få brist på vatten (det märks redan nu på Öland där man tvingas gräva vattenledning från fastlandet för att säkra dricksvattenförsörjningen). Vid anläggande av enskilda avlopp behöver man fundera över vad höjda vattennivåer kan innebära. Hur klarar de olika lösningarna en översvämning?

Markbäddar – en bra avloppslösning?

Annan information som kom upp under konferensen var att det är svårt med efterreningssteg efter en markbädd då många av dessa släpper ut organiskt material. Dessutom berättade forskare från Tyskland om deras jobb med enskilt avlopp. Infiltrationer är förbjudna i Tyskland eftersom det inte går att mäta vilken rening de har.

Lärdomar från VAK

Det vi framför allt tar med oss från årets VAK i vårt arbete är att det är viktigt att tänka långsiktigt och planera för framtida höjda vattennivåer. Detta behöver man definitivt ha i åtanke i all typ av samhällsplanering, men även som fastighetsägare – vad skulle höjda vattennivåer innebära för dig?