Kan man installera avlopp på vintern?

Nu börjar det likna riktig vinter i hela Sverige (även här på våra sydligaste breddgrader), snön ligger vit och lyser upp i mörkret. Oftast väntar man med utomhusprojekt tills snön har smält och värmen börjat komma, men enskilt avlopp kan man faktiskt installera redan nu! 

Det har sina fördelar att gräva avlopp på vintern. På våren när is och snö smälter blir det mycket vatten i marken som också blir lös, vilket försvårar grävarbetet. Nu när marken är frusen är den fastare och mer lätthanterlig. Dessutom minskar man åverkan på trädgården från maskinerna.

Att skaffa nytt enskilt avlopp kan ta sin lilla tid. En flaskhals är att få sin miljötillståndsansökan godkänd (handläggningstid kan dock variera kraftigt mellan kommunerna), men en än större flaskhals kan vara att få tag på en entreprenör som har tid att installera avloppet. Nu på vintern är det vanligtvis lättare att få tag på entreprenör som har tid.

Om du behöver nytt avlopp så hjälper vi dig gärna med miljötillståndsansökan och att hitta en lämplig entreprenör! Läs mer om hur vårt bioreningsverk fungerar på vintern här.