Jordens miljökonto övertrasserat för i år

Idag har vi nått den så kallade ”Earth overshoot day”. Fram till idag den 13/8 har världens befolkning spenderat hela den årliga ekologiska budgeten. Det är snabbare än någonsin tidigare.

Vad betyder detta egentligen?

  • Vi bryter mer mineraler än som nybildas.
  • Vi förorenar dricksvattentäkter i snabbare takt än naturen kan rena det.
  • Vi förbränner fossila bränslen som ger mer koldioxid till luften än vad naturen kan binda i           växtlighet och hav.
  • Vi utarmar åkerjordar som blir sämre att odla på.

Detta är bara några exempel på hur vi ”övertrasserar miljökontot” och därmed påverkar framtida generationers möjligheter att leva på den enda planet som vi har att tillgå.

 

ACT minskar klimatpåverkan

Du som skaffar vårt bioreningsverk ACT bidrar till att flytta fram datumet för ”Earth Overshoot Day”:

  • Du minskar förorening av sjöar, vattendrag och grundvatten vilket ger renare dricksvatten.
  • Du bidrar till återföring av fosfor till åkermark istället för att tära på ändliga fosforgruvor.
  • Du minskar klimatpåverkan genom att slambilar slipper köra och tömma din trekammarbrunn varje år.

Vi får hoppas att Earth Overshoot Day en dag kommer att infalla den 31 december som sig bör.

Alnarp Cleanwater